Brandweer blussen PFAS
firefighter extinguishes a fire that broke out in a car with a foaming agent - (Beeld: Adobe Stock)

PFAS inventarisatiecampagne in heel Vlaanderen, ondertussen bijkomende metingen in 4 nieuwe gebieden

De Vlaamse Regering en opdrachthouder Karl Vrancken hebben de burgemeesters en provinciegouverneurs aangeschreven met de dringende vraag om mee te helpen in het opstellen van een actuele lijst van mogelijke gebieden waar sprake zou kunnen zijn van een PFAS-verontreiniging. In afwachting van deze lijst, werden op verschillende plaatsen metingen gedaan naar het PFOS-gehalte in de bodem. Voor de sites in Willebroek, Mechelen en in de buurt van brandweeroefenterreinen, gelden vergelijkbare voorzorgsmaatregelen als eerder in en rond Zwijndrecht. Voor de luchtmachtbasis van Kleine Brogel is bijkomend onderzoek nodig.

De provinciegouverneurs en alle Vlaamse burgemeesters ontvingen de vraag om mee te bouwen aan een up-to-date lijst van alle mogelijke sites in Vlaanderen waar mogelijk sprake zou kunnen zijn van een PFAS- verontreiniging. Op basis van die lijst kan worden overgegaan tot verder onderzoek op de zones met het grootste risico. Daar worden binnen de maand staalnames uitgevoerd.

Er wordt onder meer gekeken naar terreinen waar de brandweer in het verleden blusactiviteiten hield met fluorhoudend schuim, en bedrijfssites waar PFAS in het productieproces werd gebruikt. Het gaat hierbij om een inventarisfase, waarin volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid verdere maatregelen nog niet noodzakelijk zijn. Er is dus ook geen reden voor ongerustheid.

De lokale besturen moeten zo snel mogelijk de nodige informatie bezorgen over de brandweeroefenterreinen en tegen 1 juli over locaties waar in het verleden een ernstige industriële brand heeft gewoed. Tegen 15 juli moet feedback gegeven worden over de andere terreinen.

In afwachting van de resultaten werden in een straal van 100m rond de brandweeroefenterreinen voorzorgsmaatregelen genomen die vergelijkbaar zijn met die in Zwijndrecht.


Ondertussen gelden er ook vergelijkbare voorzorgsmaatregelen rond de site van de oude papierfabriek in Willebroek (omgeving van de Fabrieksloop en Broek De Naeyer) en in een straal van 100m rond de oude brandweerkazerne in de Dageraadstraat in Mechelen.

Deze maatregelen hebben betrekking op de voeding, de bodem, het grondwater en de algemene hygiëne. Zo zijn er adviezen over het consumeren van groenten en fruit uit eigen tuin, zelfgekweekt kleinvee of de eieren van eigen kippen, of over het gebruik van grondwater om de moestuin te sproeien of het zwembad te vullen. Het is ook afgeraden om kinderen op de betrokken sites te laten spelen op het onverharde terrein van de betrokken sites.
Ook op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel in Pelt werden hoge PFAS- waarden gemeten, specifiek op het oefenterrein van de brandweer.
Volgens die waarden en rekening houdend met de afstand tot de omwonenden zijn voorzorgsmaatregelen voorlopig niet aan de orde. Verder onderzoek, dat zo snel mogelijk wordt uitgevoerd, is nodig om verdere analyses te maken over de aard en de reikwijdte van de verontreiniging.

De website wordt voortdurend aangevuld en bijgewerkt, en geeft dus de meest recente informatie over de PFOS-vervuiling.

Meer ecoTips artikels over PFAS

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.