Plan C in een nieuwe gedaante

Plan C werd in 2012 opgericht als één van de drie pijlers van het Vlaams materialenprogramma (VMP). Dat VMP moet Vlaanderen tegen 2020 naar de top 5 van Europese regio’s loodsen op het vlak van duurzaam materialenbeheer.

Gedurende vijf jaar was Plan C een knooppunt dat pionierende ondernemers en organisaties wou verbinden, uitdagen en activeren op weg naar een circulaire economie. Met events, lezingen, rapporten en tools werkte Plan C aan een economisch systeem dat hergebruik van producten en grondstoffen maximaliseert en afval wegontwerpt.

Maar met ingang van het nieuwe jaar houdt Plan C ermee op. De drie pijlers van het Vlaams Materialenprogramma worden in 2017 geïntegreerd in één transitieplatform, ingebed bij de OVAM. Jiska Verhulst, huidig directeur van PlanC, zal één operationeel team leiden waarin de medewerkers van het Vlaams Materialenprogramma, Plan C en SuMMa zijn opgenomen. 

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.