plasticvervuiling
(Beeld: Adobe Stock)

Een beter overheidsbeleid tegen wegwerpplastics in 10 stappen

Ter gelegenheid van de Wereldmilieudag publiceerde het VN-Milieuprogramma een rapport omtrent de globale aanpak van plasticvervuiling anno 2018. Nooit eerder werd de problematiek op zo’n grote schaal onderzocht. Uit de studie bleek dat overheden steeds sterker inzetten op het bannen van plastics voor eenmalig gebruik, maar er nog veel werk aan de winkel is. Daarom stellen de auteurs een tienstappenplan voor. 

“Plastics zijn het probleem niet. De manier waarop we ermee om gaan wel”, zegt Erik Solheim, hoofd van het VN-Milieuprogramma. Het rapport Single-use Plastics: A roadmap for Sustainability dat recent door zijn organisatie werd voorgesteld, moet aantonen dat actie ondernemen en onze gewoonten veranderen best pijnloos én winstgevend kan zijn.  

Om plasticvervuiling goed aan te pakken kijkt het VN-milieuprogramma vooral naar de overheid. Goed voorbereide en correct gehandhaafde heffingen en restricties zouden immers de beste methoden zijn om het overmatig gebruik van wegwerpplastic tegen te gaan. Het rapport zet daarom inspirerende maatregelen uit meer dan 60 landen op een rijtje. De onderzoekers bekeken wat er juist gerealiseerd werd, hoe vlot dit verliep en wat de rest van de wereld er uit kan leren. Zo kwamen ze tot een aantal acties om de productie, het gebruik en het beheer van minderwaardige plastics te verbeteren. Die bundelde het VN-Milieuprogramma in een roadmap of tienstappenplan voor overheden.

  1. Analyseer de huidige situatie: Welke wegwerpplastics worden gebruikt, hoe vaak, door wie en waarom?
  2. Bekijk op welke manier je het probleem kan aanpakken. Misschien zullen betrokkenen graag vrijwillig meewerken, doen ze dat sneller om een economische reden of zullen ze pas actie ondernemen als er overheidsmaatregelen komen.
  3. Onderzoek de mogelijke gevolgen van de acties die je zou kunnen ondernemen.  
  4. Identificeer de verschillende belangengroepen en probeer hun steun te bekomen.  
  5. Sensibiliseer het grote publiek.
  6. Promoot het gebruik van milieuvriendelijke alternatieven
  7. Stimuleer plasticbedrijven om mee te werken aan een duurzamere wereld. Geef hen tijd om hun bedrijfsmodel aan te passen en voorzie financiële voordelen.
  8. Gebruik het budget verworven via bijvoorbeeld plastic-heffingen om alternatieve projecten en recyclage te ondersteunen.
  9. Handhaaf je maatregelen.
  10. Evalueer je beleid en pas het indien nodig aan.

Het volledige stappenplan en gedetailleerde info over de maatregelen waarop het gebaseerd werd, vind je in het rapport Single-use Plastics: A roadmap for Sustainability

Tekst: Katrien Van Miert

Foto: © Freestocks.org

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.