Pollutec focust op ecologische innovatie

Pollutec 2016: historische vakbeurs van de ecologische innovatie

Veertig jaar geleden toonde vakbeurs Pollutec de nieuwste evoluties in de milieusector voor de eerste keer aan het publiek. In 1978 waren de water- en de afvalsector al present; later kregen zij het gezelschap van alle sectoren die zich bezighouden met afvalverwerking en milieubehoud.

Tussen 29 november en 2 december 2016 komen meer dan 100.000 vakmensen uit de hele wereld naar Lyon afgezakt om op de 27e editie van de beurs hun nieuwste aanbod voor te stellen. Zij zijn actief in acht grote sectoren: afval en opwaardering van materiaal; water en afvalwater; energie; instrumentatie – metrologie – automatisering; lucht; risico’s; sites en bodems en verantwoordelijken aankoop – RSE.

 

5 aandachtspunten voor 2016

Voor deze editie werden vijf focusthema’s geselecteerd voor een stand van zaken rond de recentste wereldwijde ontwikkelingen:

Duurzame stad: toont de recentste innovaties die steden zuiniger met energie laten omspringen, waarbij het milieu met meer respect behandeld wordt en waar voor iedereen plaats is. 

Duurzame en toekomstgerichte industrie: met een voorstelling van de recentste technologische en organisatorische vooruitgang voor een moderne, competitieve en milieuvriendelijke industrie.

Oceaan, watermilieus en kuststreken: De verschillende problemen rond de zee en de kuststreken (biodiversiteit, resources, energie, transport, erosie, risicobeheer, bewaking,…), worden samen behandeld.

Landbouw: de best practices ter bevordering van een competitieve en milieuvriendelijke landbouw: verantwoord beheer van natuurlijke rijkdommen, biocontrole als alternatief voor de bescherming van gewassen, bewaking van de kwaliteit van de bodem en de lucht,…

Ziekenhuis: duurzame ontwikkeling maakt deel uit van het beheer van bijna alle instellingen en diensten op gezondheids-, maatschappelijk en medisch-maatschappelijk vlak. De prioriteiten zijn de beperking van de milieu-impact, duurzame aankopen en welzijn.

 

200 innovaties

Op de beursstands, in de thematische ruimten en bij de uitreiking van de trofeeën worden tijdens Pollutec ongeveer 200 innovaties in Europese – of zelfs wereldwijde – avant-première voorgesteld. Dit jaar is er extra aandacht voor ecologische innovatie via de Spots Inno, specifieke tentoonstellingszones, geanimeerd door de marktspelers in samenwerking met institutionele partners en partnerscholen. Je ziet er fablabs, maquettes en productdemonstraties.

Ook de twee nieuwe villages (werfafval en betonleidingen), een nieuwe plenaire conferentieruimte (voor 200 personen) voor de grote mobiliserende onderwerpen van de milieu-industrie en de vierde editie van de Green Days krijgen ruime aandacht.

 

Meer informatie over vakbeurs Pollutec via de websiteLinkedIn en Facebook.

 

datum: 11-10-2016
bron: Pollutec

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.