Positieve trend voor Vlaamse waterkwaliteit

Positieve trend voor Vlaamse waterkwaliteit

Uit het rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat de Vlaamse luchtkwaliteit alsmaar beter wordt. Maar hoe zit het met de waterkwaliteit in Vlaanderen?

 

Minder lozingen

Uit de jaarlijkse evaluatie van de oppervlaktewaterkwaliteit in Vlaanderen blijkt dat in 2015 de emissies door bedrijven, gezinnen en landbouw verder verminderen. Daarmee wordt de trend van de laatste jaren voortgezet.

De daling in lozingen van vervuilende stoffen heeft zijn effect op de waterkwaliteit en zorgt ervoor dat de resultaten voor algemene fysisch-chemische parameters (zoals zuurstof) verbeteren.

De doelstellingen van het mestactieplan (MAP5, 2015-2018) zullen echter niet gehaald worden in landbouwgebied. MAP5 bepaalt dat in 2018 nog maximaal 5 procent van de MAP-meetplaatsen de drempelwaarde voor nitraat mag overschrijden. Op dit ogenblik overschrijdt 20 procent van de meetplaatsen de drempelwaarde (50 milligram nitraat per liter).

 

Biologische kwaliteit niet goed

Op het vlak van de biologische kwaliteit is de afstand tot het doel nog groot. Slechts 1 procent van onze waterlichamen krijgt de kwalificatie goed. 37 procent is nog steeds slecht voor de biologische kenmerken.

Ook de waterbodemkwaliteit volgt de goede evolutie niet helemaal. Het aantal slechte waterbodems vermindert wel, maar het aantal goede en zeer goede daalt. De achteruitgang van de kwaliteit is wellicht een gevolg van de slechtere fysisch-chemische waterbodemkwaliteit van de laatste jaren. Mogelijk heeft de verhoogde concentratie aan olie hier ook mee te maken. Deze olie is onder meer afkomstig van de afbraak van biologisch materiaal zoals takken en bladeren.

Lees de volledige analyse in het rapport ‘Jaarverslag water 2015’. Daarnaast zijn er vier thematische rapporten beschikbaar die de bronnen van waterverontreiniging, nutriënten in landbouwgebied, waterbodem en biologie in detail bespreken.

 

datum: 17 oktober 2016
bron: VMM

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.