precisielandbouw

Precisielandbouw maakt agrarische sector duurzamer

Satellieten, Internet of Things, bodemscanners, autonome voertuigen, drones: de technologie op het gebied van precisielandbouw evolueert snel. De winst die ermee te behalen valt, zowel op het gebied van duurzaamheid als in de portemonnee, is aanzienlijk. Toch wordt precisielandbouw nog niet massaal omarmd.

Bemesting per plant?

Precisielandbouw of Smart Farming houdt in dat planten en dieren op het juiste moment de behandeling krijgen die ze nodig hebben. “Machinaal werken met de nauwkeurigheid van handenarbeid, dat is precisielandbouw”, zo stelt Jürgen Vangeyte, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (IVLO).

Een goed voorbeeld voor de toepassing van precisielandbouw, is de akkerbouw. Waar traditionele akkerbouw per perceel kijkt hoeveel (kunst)mest en bestrijdingsmiddelen er nodig zijn, gebeurt dit bij precisielandbouw per vierkante meter. In de toekomst is het niet ondenkbaar dat dit zelfs per plant mogelijk is.

Ook het milieu wint

Precisielandbouw zorgt voor een efficiënte gewasproductie en verbeterde opbrengst omdat onder- en overbemesting voorkomen worden. Daarnaast zijn er minder kunstmeststoffen, bestrijdingsmiddelen en andere producten nodig, goed voor het milieu en voor de portemonnee.

En door de data van allerlei sensoren te verzamelen, krijgen we een beter inzicht in de werking van de natuur. Precisielandbouw laat zo zien dat economie en ecologie elkaar kunnen versterken.

Drones en zelfsturende tractors

Vandaag zijn er al verschillende diensten en technologieën op de markt. 

Zelfsturende tractors bestaan al verschillende jaren en zijn in opmars. Met een Real Time Kinematic-netwerk (RTK) wordt de nauwkeurigheid van zelfsturende landbouwmachines verhoogd naar 2 centimeter.

Met camerabeelden van drones, bodemscans en plantmonsters kunnen percelen en gewassen in kaart gebracht worden. Zo krijg je een gedetailleerde map van een specifiek perceel en kan een teler heel gericht bemesten, planten en/of zaaien.

Smart of niet

Maar er moet nog veel gebeuren voor precisielandbouw winstgevend én gebruiksvriendelijk is. Op het ILVO lopen projecten rond precisiebemesting en -onkruidbestrijding en het individueel gedrag van dieren. En eerder dit jaar lanceerden UGent en Bayer de leerstoel ‘Forward Farming’. 

Ook de wet- en regelgeving moeten volgen. Momenteel heersen nog onduidelijkheden. Een voorbeeld: onder welke voorwaarde mag je met drones over het land vliegen?

En de verzamelde data moeten ook nog slim geïnterpreteerd en geïntegreerd worden met andere gegevens om de landbouwer te helpen bij het nemen van beslissingen.

“Naast het verzamelen van data moet die ook correct geanalyseerd en toegepast worden. Enkel op die manier kunnen we de efficiëntie van onze voedselproductie voldoende verhogen om in de toekomstige voedselnoden te voorzien zonder het milieu extra te gaan belasten”, zegt Jürgen Vangeyte van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (IVLO).

Datum: 16 november 2016
Beeld: Agribex

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.