Beste duurzaamheidsrapporten 2021

Prijzen beste duurzaamheidsrapporten 2020 uitgereikt

Op 26 januari 2021 vond de uitreiking van de Awards for Best Belgian Sustainability Reports plaats. Dat was al voor de 20ste keer. De jubileumeditie vond plaats via een goed geregisseerde live streaming in een lege zaal van het KBC-hoofdkantoor in Brussel, aangevuld met op voorhand opgenomen filmpjes en een paar live getuigenissen. Het evenement werd online gevolgd door 300 à 350 geïnteresseerden.

Jury en criteria

De prijs wordt uitgereikt door IBR-IRE, het Instituut voor Bedrijfsrevisoren. Zoals de naam het zegt, gaat het niet om de beste duurzaamheidsprestaties, maar om de volledigheid, de transparantie en de vernieuwing in de rapporten. Kandidaten konden hun rapport indienen tot 18 september. Van dan af ging een jury aan de slag. De jury bestond uit 24 mensen uit het bedrijfsleven, de NGO-wereld, academici, journalisten en een voorzitter uit IBR zelf. Juryleden met belangen bij firma’s die een rapport indienden, hebben zich vanzelfsprekend onthouden bij de bespreking van hun ‘eigen’ rapport.

In oorsprong waren deze awards vooral ‘milieuprijzen’, bestemd voor grote bedrijven. Vandaag gaat het over duurzaamheid, MVO enz. en er zijn in de loop der jaren ook KMO’s bijgekomen, kleine bedrijven, NGO’s, overheidsinstellingen, hogescholen… Om toch meer dan 6 deelnemende KMO’s te hebben, werd de notie ‘groot bedrijf’ opgetrokken tot bedrijven vanaf 1000 werknemers. Uiteindelijk namen 51 bedrijven en organisaties deel. Daarvan 28 grote bedrijven, 7 KMO’s, 16 overheden, organisaties en instellingen.

De beoordelingscriteria worden bij elke editie geactualiseerd. De basis voor beoordeling zijn de GRI-standaarden, met een duidelijke referentie naar de SDG’s. De focus voor de 20ste editie lag op de toepassing van de SDG’s en hoe die te aligneren met GRI-standaarden.

Trends & verbeterpunten

Gevraagd naar de trends in de rapportering vandaag, zei Marc Daelemans (juryvoorzitter en bedrijfsrevisor) dat er meer dan voorheen aandacht was voor de duurzaamheidscontext en -strategie: vele rapporten vertrokken vanuit een bredere visie op en een duidelijke strategie inzake duurzaamheid. De globale kwaliteit van de rapporten kan echter nog verbeterd worden op een aantal punten: transparantie over managementstructuren en bestuur, het onderschrijven van ethische charters, nog meer gebalanceerde en objectieve informatie (versus een ‘goednieuwsshow’), benchmarking en externe verificatie. 

Winnaars

De jury reikte verschillende prijzen uit. De prijs voor het beste ‘pioneering SDG 2030’-rapport ging naar een instelling in elke categorie: Stad Gent (‘andere organisaties’), Luminus (KMO’s) en KBC (grote bedrijven). Hiermee werden de beste integraties van de SDG’s in de rapportage beloond. De prijs voor het beste eerste duurzaamheidsrapport ging naar de Service Public Wallon. Luminus kaapte een tweede prijs weg, voor de beste ‘stakeholder inclusiveness and engagement’. Lidl kwam als beste uit de bus voor creativiteit en originaliteit. En er was tenslotte een juryprijs voor het beste ‘impact report’ voor KMO’s, die ging eveneens naar Luminus. Het beknopte juryrapport staat intussen op de website. Daar staan ook nog de rapporten van een aantal andere organisaties die de jury opmerkelijk vond.

De online bezoekers van de prijsuitreiking mochten daarna stemmen voor de prijs voor beste impactrapport. Voor elke categorie had de jury een shortlist van 2 instellingen geselecteerd, die hun rapport online toelichtten. In de categorie ‘andere organisaties’ moest de Service Public Wallon het met 42% van de stemmen afleggen tegen Antwerp Management School (58%). In de categorie ‘grote bedrijven’ concurreerde Solvay (27%) tegen winnaar Lidl (73%). 

De live getuigenis op het podium van Philip Weiler, hoofd duurzaamheid bij Lidl, was dan ook krachtig, overtuigend en authentiek. Geen goed gemonteerde filmpjes, geen hippe powerpoint, geen algemeenheden die elk bedrijf zou kunnen debiteren. Gewoon een man op het podium die vanuit z’n eigen opdracht en overtuiging het management mee kon krijgen in een tijdverslindende oefening doorheen heel het bedrijf, dat leidde tot een beknopt en transparant duurzaamheidsverslag. Lidl is in ons land sinds 2016 gestart met de formulering van duurzaamheidsdoelstellingen. Intussen is het duurzaamheidsrapport geëvolueerd van communicatietool tot een managementtool om de doelstellingen te behalen. Zo horen we het graag. 

Slotwoord

Minister van Duurzame Ontwikkeling Zakia Khattabi zei in haar slottoespraak nog dat deze 20ste prijsuitreiking aantoont dat bedrijven mee willen werken aan duurzame ontwikkeling. Ze loofde ook de evolutie naar steeds meer vanzelfsprekendheid van duurzaamheidsverslaggeving en de toenemende volledigheid, duidelijkheid en kwaliteit van de rapportage volgens de GRI-standaarden.

Meer lezen over deze uitreiking

Meer artikels over duurzaamheidsrapportage

Workshops in verband met duurzaamheidsrapportage

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.