droogte
Cracked ground after a hot summer, waterless lake. nobody, Focused on the middle of the image - (Beeld: Adobe Stock)

Proeftuinen droogte: nog tot 28 mei 2021 tijd om projectvoorstel in te dienen

Wil je de waterbeschikbaarheid verhogen voor je onderneming, het circulair watergebruik verbeteren en daar samenwerkingen rond uitbouwen? Zorg dan dat je ten laatste op 28 mei 2021 een projectvoorstel ingediend hebt voor de volgende call van Proeftuinen Droogte.

Te kort dag? Er is nog een tweede call voorzien in 2021, deze eindigt op 1 oktober.

Voor wie is deze steun voorzien?

Er wordt enkel steun toegekend aan samenwerkingsverbanden tussen minstens drie private ondernemingen die lokaal samenwerken aan een gezamenlijk project.

De projecten moeten aan volgende twee doelstellingen beantwoorden:

1. Verhogen van de waterbeschikbaarheid en circulair watergebruik

Om het risico op waterschaarste terug te dringen zet het project in op waterbesparende maatregelen, het inzetten van alternatieve waterbronnen en circulair watergebruik om zo het gebruik en de afhankelijkheid van primaire waterbronnen (grondwater, oppervlaktewater en drinkwater) terug te dringen.

2. Koppelkansen en vernieuwende samenwerkingen

Innovatieve samenwerkingen gaan op zoek naar oplossingen voor waterschaarste en verdroging. Het project brengt verschillende actoren samen en legt indien mogelijk verbindingen tussen verschillende sectoren en domeinen. De samenwerking gaat actief op zoek naar win-win kansen en naar extra milieubaten die het project kan opleveren.

Hoeveel steun is er voorzien in de Proeftuinen Droogte?

De aanvraag tot subsidiëring bedraagt minimaal € 50.000 en dit voor maximaal 75% van de projectbegroting (exclusief btw).

Alle info over de Proeftuinen Droogte op deze pagina

Meer ecoTips artikels over water en verdroging

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.