Project: Collective Impact Solutions

Meer dan vijftig bedrijven en tewerkstellingsorganisaties engageerden zich eind 2016 om samen meer kwetsbare personen duurzaam tewerk te stellen. Via ‘Collective Impact Solutions’ kunnen ze hun individuele initiatieven rond monitoring en on-the-job training bundelen. Zo maken ze de arbeidsmarkt beter toegankelijk voor laaggekwalificeerde jongeren, vluchtelingen en mensen met een beperking.

In december vorig jaar namen een vijftigtal CEO’s samen met tewerkstellingsorganisaties een engagement op rond het Charter Decent Work for All. Ze gaven hiermee het signaal aan minister Peeters dat we kwetsbare personen enkel naar de arbeidsmarkt kunnen leiden via samenwerking.

Hoe bestaande partnerschappen opschalen?

Op initiatief van Accenture onderzochten een twaalftal ondertekenaars begin dit jaar in welke mate bestaande partnerschappen kunnen uitgebouwd worden tot collectieve oplossingen. Hun voorstel: duurzame integratie van kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt vergemakkelijken en opschalen door samen te werken in een collectief van private, publieke en sociale actoren. Hiervoor is een digitaal platform in de maak die de interactie tussen talent en de arbeidsmarkt zal versnellen. Op die manier worden individuele initiatieven rond tewerkstelling van kwetsbare personen, zoals Discover Your Talent of Rising You, verzameld op één plek en vinden werkzoekenden makkelijker de weg naar dit diverse aanbod.

Twee lopende trajecten

Een groep ondertekenaars zijn tot nu toe betrokken in deze oefening via twee trajecten:

1. Mentoring

Onder mentoring verstaan we coaching van werkzoekenden door medewerkers uit bedrijven. Ze begeleiden hen enkele maanden en geven advies bij hun zoektocht naar werk. Het collectief bouwde een digitale tool uit die een overzicht zal geven van de verschillende mentoringprojecten in België. Doel:

• Zowel talenten als bedrijven vinden het project dat best bij hen aansluit

• Mentoren hebben mogelijkheid om zich rechtstreeks te registreren

• Mentoringprojecten kunnen hun activiteiten efficiënt opvolgen

2. On-the-Job Training

Sommige bedrijven zijn blijvend op zoek naar nieuwe talenten en bieden job-specifieke opleidingen aan. Zo bestaan er al verschillende initiatieven waar bedrijven samenwerken met sociale en publieke partners. Met het collectief kijken we hoe we deze initiatieven kunnen verbinden en opschalen.

Initiatieven bundelen via Collective Impact Solutions

We willen ook andere initiatieven identificeren die kunnen bijdragen aan de objectieven van het collectief. Zo nodigden we tijdens een Change Lab op 14 september alle ondertekenaars van het charter uit om het potentieel voor concrete partnerschappen verder af te toetsen. De workshop begon met een pitch van twaalf interessante initiatieven. In het tweede deel werd het digitale platform Talent2Connect in primeur voorgesteld.

Het Change Lab zorgde voor enkele mooie verwezenlijkingen:

•          Talenten doorverwijzen naar partners

•          Nieuwe samenwerkingen tussen sociale organisaties en bedrijven

•          Delen van kennis en expertise

•          Engagement voor Talent2Connect-platform

De komende maanden willen we de website Talent2Connect en de database-tool verder uitwerken. Hierover later meer!

Wil je meer vernemen over onze Decent Work for All projecten? Of wil je graag weten wat Talent2Connect voor jouw organisatie kan betekenen? Contacteer dan Charlotte Vroemans voor meer informatie.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.