Project: Good Food @ School

Onze voedinsgewoontes in België horen bij de meest ongezonde ter wereld. Samen met een aantal van onze leden willen we kinderen van jongs af aan betrekken bij de productie en consumtie van duurzame en gezonde voeding.

Slechts 7 procent van onze kinderen eet dagelijks groenten en fruit, terwijl 53 procent van hen elke dag zoete of zoute tussendoortjes eet. Daarom wil een aantal partners samen met de Vlaamse Overheid bekijken hoe duurzame en gezonde voeding verwerkt kan worden in het lessenpakket en het voedingsaanbod op onze scholen.

De school is namelijk de plaats bij uitstek om goede voedingsgewoontes te kweken. Kinderen kunnen er van jongs af aan het belang van eerlijke en evenwichtige voeding oppikken. Maar hiervoor moeten zowel overheden, actoren op de voedingsmarkt als scholen hun krachten bundelen.

Een nieuwe coalitie rond duurzame voeding?

Samen met onze leden verkenden we een aantal mogelijke pistes tijdens het evenement ‘Meer Vredeseilanden’ eind september. De deelnemers van onze workshop kregen er de gelegenheid om ideeën/voorstellen op tafel te leggen en mogelijkheden voor samenwerking te verkennen. We keken daarbij ook naar enkele inspirerende voorbeelden.

Geïnteresseerd om hieraan mee te werken? Contacteer Bart Corijn voor meer info.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.