Proximus krijgt als eerste BEL 20-bedrijf wetenschappelijke validatie van het SBTi voor zijn milieudoelstellingen

Proximus’ doelstellingen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen zijn gevalideerd door het Science Based Targets initiative (SBTi). De doelstellingen liggen dan ook in lijn met de meest recente klimaatwetenschap. Proximus is daarmee het eerste BEL 20-bedrijf dat de validatie verkreeg.

Het Science Based Targets initiative is een wereldwijde samenwerking tussen het CDP, de United Nations Global Compact, het World Resources Institute en het World Wide Fund for Nature (WWF). Het initiatief stelt bedrijven in staat om ambitieuze doelstellingen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen vast te leggen in lijn met de meest recente klimaatwetenschap. Het roept bedrijven over de hele wereld ook op om zich aan te sluiten bij zijn ‘Net-Zero Standard’ en zo de onmiddellijke uitstootvermindering door bedrijven te versnellen.

Op Belgisch niveau is Proximus het eerste BEL 20-bedrijf en de eerste telecomoperator in België die deze validatie verkreeg. Wereldwijd is Proximus de vierde telecomoperator in dat geval.

“Als we onze impact op de opwarming van de aarde willen beperken, is het van cruciaal belang om wetenschappelijk onderbouwde beslissingen te nemen. Die zullen ervoor zorgen dat de initiatieven die we nemen tot concrete resultaten leiden en de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk verminderen”, aldus Guillaume Boutin, Gedelegeerd Bestuurder van de Proximus Groep.

Eigen uitstoot verminderen

Proximus was in 2016 de eerste telecomoperator met een goedgekeurde Science Based Target (WB2C) en verminderde zijn eigen uitstoot (scope 1 & 2) sinds 2007 met 84 procent. Het bedrijf heeft wetenschappelijk gevalideerde doelstellingen vastgelegd en voert een klimaatactieplan uit om tegen 2040 een net zero uitstoot van broeikasgassen te bereiken, tien jaar vroeger dan de ambitie van België voor 2050. Dit plan betekent een effectieve vermindering met minstens 90 procent van zijn totale (rechtstreekse en onrechtstreekse) uitstoot en het neutraliseren van de overige uitstoot (minder dan 10 procent).

Proximus verbindt zich ertoe zijn totale uitstoot van broeikasgassen voor scope 1 en 2 tegen 2030 met 95 procent te verminderen en de vermindering met ten minste 95 procent aan te houden tot 2040 (tegenover het basisjaar 2020). Het bedrijf zal daarom fossiele brandstoffen uit zijn wagenpark en gebouwen weren en 100 procent hernieuwbare elektriciteit blijven inkopen. Tegelijk wordt er werk gemaakt van energie-efficiëntie in alle technische gebouwen, mobiele en vaste netwerken en datacenters.

Leveranciers aanmoedigen

Het bedrijf verbindt zich er ook toe om zijn absolute uitstoot van broeikasgassen voor scope 3 verder te verminderen met 60 procent tegen 2030 en met 90 procent tegen 2040 (ten opzichte van het basisjaar 2020). Ambitieuze doelstellingen want broeikasgasemissies voor scope 3, die alle onrechtstreekse activiteiten in de hele waardeketen omvatten, maakten vorig jaar 94 procent van de CO2-uitstoot van het bedrijf uit. Proximus richt zich daarom tot zijn leveranciers en gaat het met hen een verbintenis aan om door SBTi gevalideerde doelstellingen vast te leggen, over te schakelen op hernieuwbare energie en een decarboniseringstraject door te voeren.

“Als we onze scope 3-uitstoot tegen 2040 met minstens 90 procent willen verminderen, zullen we dit samen met ons ecosysteem moeten doen door onze leveranciers aan te moedigen zich er ook toe te verbinden hun koolstofvoetafdruk te verkleinen. Alleen door naar de hele waardeketen te kijken, kunnen we onze ambities waarmaken”, besluit Guillaume Boutin.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.