Recyclagebijdrage voor nieuwe zonnepanelen

Recyclagebijdrage voor nieuwe zonnepanelen

Wie in Vlaanderen nieuwe zonnepanelen installeert, moet vanaf 1 juli een recyclagebijdrage betalen. Die is voor alle nieuwe panelen vastgelegd op 4 euro per paneel. Het geld gaat naar een fonds voor de kosteloze inzameling en recyclage van afgedankte zonnepanelen.

 

Milieubeleidsovereenkomst

Aan het einde van hun levensloop zijn zonnepanelen nog behoorlijk wat waard. Ze bevatten kostbare materialen die perfect recycleerbaar zijn. Met een milieubeleidsovereenkomst wil de Vlaamse overheid het beheer van afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen optimaliseren en de onderdelen maximaal recycleren. Zo moet, in gewicht, 80 procent van de zonnepanelen een nuttige toepassing krijgen. In 2018 moet dat zelfs 85 procent zijn.

 

Terugnameplicht

De inzameling van afgedankte zonnepanelen is te vergelijken met de terugnameplicht bij elektronische apparaten. Bij de aankoop van een televisietoestel of een radio, betalen consumenten nu al een recyclagebijdrage. Vanaf 1 juli dus ook voor zonnepanelen.

De terugnameplicht of kosteloze inzameling geldt voor alle zonnepanelen, ook voor de bestaande installaties. Voorwaarde is dat ze integraal ingezameld worden en niet vermengd zijn met andere afvalstoffen.

Voor de inzameling rekenen de producenten van zonnepanelen op een beheerorganisme. Dat moet zorgen voor voldoende terugnamepunten. Zo moet negentig procent van de eigenaars zijn afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen kunnen inleveren bij een inzamelpunt binnen een straal van veertig kilometer van zijn woonplaats.

 

Bron: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Datum 16-06-2016

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.