Recycleerbaar afval over de landgrenzen

Aluminium, lood, maar ook recyclebare plastics eindigen nog te vaak als afval. Internationaal zijn deze grondstoffen moeilijk verhandelbaar omdat ieder land zijn eigen regelgeving heeft. De internationale Green Deal North Sea Resources Roundabout (NSRR) moet daar verandering in brengen. Er wordt onder andere gekeken op welke wijze de exportmarkt voor gerecycled PVC, compost en non-ferro metalen uit bodemas verbeterd kan worden.

“Door grondstoffen opnieuw te definiëren en de definitie te gelijk te trekken met onze buurlanden, wordt het gemakkelijker voor bedrijven om te innoveren. Zo helpen we het milieu én brengen we de bedrijvigheid tussen de landen in het Noordzeegebied in een stroomversnelling”, legt staatssecretaris Dijksma uit.

Meer recycling en hergebruik

Ook haar internationale collega’s bevestigen het belang voor de samenleving en het bedrijfsleven. Ray Georgeson, Chief Executive van de Vereniging Resource (UK): “De NSRR heeft de potentie om deuren voor secundaire grondstoffen in Europa te openen zonder het milieu in gevaar te brengen. Omdat het bovendien investeren in de circulaire economie aanmoedigt en er verder wordt gekeken dan de landsgrenzen verwelkomden we dit initiatief van Nederland van harte.” Ségolène Royal, de Franse minister van Milieu, Energie en Marine Zaken: “De doelstelling is om processen duidelijker en eenvoudiger te maken voor bedrijven die streven naar meer recycling en hergebruik van materialen. Daarnaast levert het een bijdrage aan de beperking van de uitstoot van broeikasgassen.” Waar Minister Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Landbouw, aan toevoegt: “De dialoog tussen overheid en bedrijfsleven zal bijdragen aan een gemeenschappelijk begrip en oplossingen creëren die door alle partijen worden gedragen.”

 

Circulaire economie vorm geven

Net als bij de Nederlandse Green Deals gaat het bij de NSRR om een bottom-up benadering, waar ook het bedrijfsleven bij betrokken is. Volgens Laurent Auguste, Senior Executive Vice President Innovation & Markets VEOLIA, biedt Europa de perfecte omgeving om de circulaire economie vorm te geven. “Maar daarvoor zijn wel pioniers en leiders nodig die de opleving van de Europese economie versterken. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van strategieën en het doorbreken van paradigma’s. De North Sea Resources Roundabout biedt daar een platform voor en nodigt uit om met innovatieve modellen de markt voor secundaire grondstoffen te bevorderen.

Ook Pieter Hofstra, voorzitter Nederlandse Vereniging Afvalbedrijven, kijkt met vertrouwen naar de toekomst. “Wij geloven in deze werkwijze en denken dat het de Europese markt voor secundaire grondstoffen en de groene groei stimuleert. Bovendien kunnen ook andere lidstaten profiteren van het initiatief van de Noordzeelanden doordat de afvalwetgeving wordt gestroomlijnd.”

Lees hier de volledige Green Deal of bekijk de toelichting van de North Sea Resources Roundabout:

Bron: green deal
Datum: 04-03-2016

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.