Regeneratieve landbouw helpt bodem beschermen

De landbouw heeft heel wat potentieel in handen de bodem gezonder te maken. Een regeneratieve aanpak kan de bodem weerbaarder maken tegen droogte en overstromingen.

Tegen 2030 wil de Europese Unie flink gevorderd zijn in het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen door de landbouw. Om daarin te slagen moet het huidige voedselsysteem veranderen naar een duurzaam systeem.

Ongezonde bodems

Landbouw draagt ​​ongeveer 10 procent bij aan de uitstoot van broeikasgassen in Europa. De sector zou een grote bijdrage kunnen leveren aan het vastleggen van koolstof en het herstel van de biodiversiteit. Tot 70 procent van de EU-bodems zou ongezond zijn waarbij er jaarlijks honderden miljoenen tonnen bodem onderhevig zijn aan erosie. Dat kost de Europese boeren 1,25 miljard euro per jaar. Naarmate de klimaatverandering zich meer en meer laat gelden, riskeert de toestand van de bodem nog te verergeren. En dat terwijl een gezondere bodem meer weerstand kan bieden tegen zowel droogte als overstromingen.

Duurzaam bodembeheer staat daarom hoog op de agenda. De Europese ‘Farm to Fork’-strategie ambieert meerdere doelstellingen tegen 2030: het gebruik van kunstmest met 20 procent verminderen, chemische bestrijdingsmiddelen met 50 procent verminderen en de verspilling van voedingsmiddelen inperken met 50 procent.

Landbouwtransitie

Een manier om dat te realiseren is met behulp van regeneratieve landbouw of herstellende landbouw. Grote voedingsbedrijven werken daarvoor samen met boeren en passen pre-industriële praktijken toe zoals minimale grondbewerking en de bodem groen houden met bodembedekkers. Tegelijkertijd biedt de regeneratieve aanpak ruimte voor innovatie en nieuwe technologie.

Bedrijven zoals McCain, PepciCo, Cargill, Carlsberg zijn volgens Reuters al bezig met regeneratieve landbouwpraktijken. Ook Nestle, Lidl en AB InBev doen proefprojecten die emissiereducties kunnen opleveren.

Miljoenen boeren moeten hun werkwijze veranderen. De landbouwtransitie gaat daarom tijd vragen, naar verwachting zo’n vijf tot acht jaar. Verder zijn er ook kennisdeling en financiële stimulansen nodig om de landbouwtransitie tot een goed einde te brengen.

De Europese Green Deal bepaalt dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met minstens 55 procent verminderd moet zijn. Koolstoflandbouwpraktijken, zoals regeneratieve landbouw, kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.