River Cleanup
(Beeld: River Cleanup)

River Cleanup haalt 1 miljoen kg rivier plastic op

De Belgische NGO River Cleanup heeft op 10 februari de laatste symbolische kilo van 1 miljoen kg plastic ingezameld ter hoogte van de nieuwe circulaire Blue Gate site in Antwerpen. Deze historische mijlpaal werd gevierd tijdens het River Cleanup Impact Event samen met Minister Zuhal Demir. In aanwezigheid van partners stond de organisatie stil bij de voorbije realisaties en stelde ze haar ambitieuze doelstellingen tegen 2025 voor.

Uit recent onderzoek blijkt dat er 11 miljard kg plastic jaarlijks onze oceanen bereikt en de verwachting is dat deze hoeveelheid in de toekomst nog sterk toeneemt. River Cleanup heeft een duidelijke missie: voorkomen dat plastic in onze rivieren en oceanen terechtkomt want plastic vergaat nooit.

Samen de impact vieren

10 februari 2022 was een dag voor de boeken: River Cleanup heeft de historische mijlpaal bereikt door 1 miljoen kg plastic langs en in rivieren te onderscheppen. De milieu-impact van plastic is een wereldwijd probleem gezien de ernstige gevolgen voor onze ecosystemen en onze gezondheid. Een mooi resultaat, maar volgens Thomas de Groote, oprichter van River Cleanup, is dit slechts het tipje van de ijsberg:

“We zijn enorm trots dat we de laatste kilogram rivier plastic hebben ingezameld om de mijlpaal van 1 miljoen te bereiken, maar dit is slechts het begin van een ambitieus plan. Het doel is om tegen 2025 te voorkomen dat 100 miljoen kilogram plastic onze oceanen bereikt. We doen dit met wereldwijde opruimacties langs rivieren, het sensibiliseren van mensen en transformeren van organisaties. De enige manier om dit doel te realiseren is door allemaal samen actie te nemen.”

Het doel van het Impact Event was om stil te staan bij de realisaties van de afgelopen vijf jaar. Tijdens het hybride event lichtte River Cleanup de behaalde resultaten toe sinds haar eerste actie in 2017, en informeerde de aanwezigen over de huidige aanpak en toekomstplannen. Daarbij wil River Cleanup vooral inzetten op het opschalen van manuele en technologische ophaling, educatie via scholen en, samen met bedrijven, het rationaliseren van plasticgebruik. “Deze gedragsverandering rond het vermijden van single-use plastic bij consumenten en producenten is cruciaal om tot een duurzame oplossing te komen”, aldus Thomas de Groote.

Tijdens het event namen verschillende leden van River Cleanup’s wereldwijde gemeenschap het woord. Als speciale gast zamelde Vlaams Minister voor Omgeving Zuhal Demir de symbolische laatste 1kg in:

“1 miljoen kilogram afval is bijna even zwaar als het volledige MAS in Antwerpen. Dat is gigantisch veel, maar tegelijk ook gigantisch betreurenswaardig. Voor talloze asociale sluikstorters in Vlaanderen is het blijkbaar te moeilijk om hun rotzooi mee te nemen of in de vuilbak te gooien. Met alle gevolgen van dien voor ons leefmilieu. Op zo’n moment ben je blij dat je als minister de handen in elkaar kan slaan met de mensen van River Cleanup. Zij maken met hun acties een enorm verschil en geen betere manier om hen te steunen als mee de handen uit de mouwen steken.”

Beleid vs statiegeld

“Ook ik wil op het vlak van beleid mijn steentje bijdragen aan de zwerfvuilproblematiek want het gaat om meer dan plastic alleen. Naast verschillende beleidsinitiatieven de we al namen, zal ik tegen het eind van het jaar het verpakkingsplan, dat eerder met de sector werd afgesproken, evalueren. Op basis van die cijfers ga ik naar de regering zoals het regeerakkoord zegt. Want dan moet een alternatieve aanpak, zoals statiegeld, overwogen worden. We kijken momenteel alvast naar verschillende systemen, ook systemen die in andere Europese landen al ingevoerd zijn, en wat het effect daarvan is. Die oefening loopt”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Druppel effect

Voor het behalen van de doelstellingen van 2025 zet River Cleanup verder in op het Ripple Model met 3 belangrijke pijlers: clean, educate en transform. Tijdens het event kondigde de NGO aan dat het Ripple Model verder uitgerold zal worden in bijkomende landen.

  • CLEAN

River Cleanup zet hier in op het continu opruimen in en langs rivieren door mens en technologie.

Met grote wereldwijde opruimacties worden mensen lokaal bewust gemaakt van de globale problematiek en worden ze zo deel van de oplossing (vb. River Sundays en World Cleanup Day).

  • EDUCATE

Het sensibiliseren van leerlingen en jongeren focust op de impact van onze plastic consumptie op mens en natuur. Tijdens de workshops wordt er o.a. samen actief over het gebruik van alternatieven nagedacht en hoe zij hiermee aan de slag kunnen.

  • TRANSFORM

Door te werken met bedrijven heeft River Cleanup een grotere impact op plasticvermijding/-vervanging en kan de organisatie eenvoudiger consumenten en medewerkers betrekken. River Cleanup ontwikkelt een netwerk van organisaties, wetenschappers, onderzoekers, bedrijven en beleidsmakers met als doel tot duurzame verandering te komen.

Ambitieuze doelen behaal je niet alleen

River Cleanup heeft bewezen dat haar aanpak werkt maar beseft ook dat er belangrijke uitdagingen in het verschiet liggen om haar ambitie van 100 miljoen te realiseren. Hiervoor werkte de NGO samen met Deloitte. Het vinden van bijkomende financiering, het opschalen van de organisatie, het verder ontplooien van technologie en het vinden van nieuwe partnerships werden als cruciale succesfactoren geïdentificeerd.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.