Haven Antwerpen
(Beeld: Shutterstock)

Rotterdam en Antwerpen hebben grootste klimaatafdruk van alle Europese havens

Rotterdam en Antwerpen hebben de grootste CO2-uitstoot van alle havens in Europa. Nochtans is het potentieel groot om die klimaatafdruk te verminderen.

De haven van Rotterdam heeft veruit de grootste CO2-uitstoot, bijna 14 miljoen ton per jaar, stelt een studie door milieukoepel Transport & Environment (T&E). Die uitstoot is vergelijkbaar met de vijfde grootste industriële vervuiler in de hele EU – de Weisweiler kolencentrale in Duitsland. Antwerpen komt op de tweede plaats, Hamburg op de derde. Spanje is goed voor drie havens in de top tien.

De studie analyseert de CO2-uitstoot van schepen die havens verlaten en binnenkomen en de emissies van activiteiten in de haven zoals laden, lossen en tanken. 

Potentieel

De scheepvaartindustrie is een snelgroeiende uitstootsector en tot nog toe zijn de Europese havens terughoudend om in te zetten op schonere brandstoffen, zegt T&E. 

“De scheepvaartindustrie maakt momenteel enorme winsten”, zegt Jacob Armstrong, Sustainable Shipping Officer bij T&E. “Havens staan hierbij centraal en hun klimaatimpact is enorm. Toch scharen de havens zich niet achter voorstellen om de scheepvaart op te schonen, zoals uitgebreide elektrificatie van de havens of inzet op groene brandstoffen. Ze doen simpelweg niet genoeg om de sector op te schonen.”

Naast CO2 stoten de schepen ook grote hoeveelheden schadelijke gassen uit zoals stikstofoxiden en zwaveldioxide. 

Elektrificatie aan wal

Toch blijven de havens lobbyen tegen strengere doelstellingen, bijvoorbeeld op het vlak van elektrificatie van de infrastructuur aan wal.

“Havens kunnen een directe impact hebben op de vergroening van onze planeet door in te zetten op schone scheepvaartinfrastructuur, zoals tankinfrastructuur voor waterstof”, zegt Armstrong. “Elektrificatie aan wal, maakt het voor schepen mogelijk om zich aan te koppelen en hun motoren uit te schakelen. Dat zou ook de levens van de omwonenden aanzienlijk verbeteren.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.