Salesforce lanceert marktplaats voor emissierechten

Op de Net Zero Marketplace kunnen bedrijven op een transparante manier emissierechten aankopen. De bedoeling: het traject naar een nuluitstoot versnellen. In oktober wordt het platform in de VS gelanceerd, volgend jaar gaat het internationaal.

Ondanks de inspanningen om de uitstoot te verminderen, blijft de uitstoot van sommige bedrijven te hoog. Dat feit kunnen ze compenseren door emissierechten aan te kopen. Salesforce, wereldleider op het vlak van CRM, lanceert daar nu een nieuw initiatief voor: een marktplaats voor koolstofkredieten.

Eenvoudig en transparant

Aangekochte koolstofkredieten kunnen bijdragen aan de klimaatstrategie van een organisatie door emissiereducties verder aan te vullen en de klimaatimpact positief te versnellen. De Net Zero Market Place maakt aankopen van emissierechten in de vorm van koolstofkredieten (carbon credits) eenvoudig en transparant.

De verkoop van emissierechten is namelijk een complex proces. Kopers willen erop kunnen vertrouwen dat de projecten betrouwbaar zijn en wel degelijk een positieve klimaatimpact hebben. Daarom gelden er strenge internationale normen. Projecten die aan de strenge normen voldoen, kunnen CO2-credits uitgeven en verkopen. Zulke projecten kunnen bijvoorbeeld bestaan ​​uit bosbehoud, de aanplant van bomen, windmolenparken, kooktoestellen op zonne-energie of betere landbouwmethoden.

Extern beoordeelde catalogus

Net Zero Marketplace is gebouwd op Salesforce’s Commerce Cloud. Het platform verbindt kopers en verkopers en biedt een catalogus van extern beoordeelde koolstofkredieten, met 90 koolstofprojecten in 11 landen. De marktplaats wordt in oktober gelanceerd in de Verenigde Staten, in de loop van 2023 breidt het platform internationaal uit.

“De toename van extreme weersomstandigheden toont dat niemand gespaard blijft van klimaatverandering – we hebben nu slimme klimaatoplossingen nodig”, licht Suzanne DiBianca van Salesforce het nieuwe platform toe. “Bedrijven die emissiereducties op de lange termijn nastreven, kunnen hun inspanningen aanvullen met hoogwaardige CO2-credits.”

Volgens onderzoeksbureau McKinsey zal de wereldwijde koolstofmarkt tegen 2030 zo’n 50 miljard euro waard zijn. Veel organisaties voeren namelijk in een race tegen de klok om hun CO2-objectieven te halen.

Meteen impact

“De eerste stap van iemands netto nul-reis is het duidelijk verminderen van de uitstoot. Maar we weten nu dat het verminderen van de zelfgegenereerde uitstoot niet genoeg zal zijn”, zegt Christiana Figueres, voormalig uitvoerend secretaris van het VN-verdrag inzake klimaatverandering. “Koolstofkredieten zijn een manier om verdere emissiereducties te stimuleren – door een prijs op koolstof te plaatsen en nu al impact te maken, terwijl andere klimaatinspanningen ook onderweg zijn.”

Partners van de Net Zero Marketplace zijn aanbieders van koolstofkredieten (Climate Impact Partners, Cloverly, Lune, Pachama, Native, A Public Benefit Corporation, Respira International en South Pole), externe ratingbedrijven (Calyx Global en Sylvera), en het businessgerichte portfolio van klimaatactie CO2.com.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.