“Schepen zullen in de toekomst groener, maar trager varen”

Onderzoekers van UAntwerpen en TU Delft bestudeerden alternatieve brandstoffen voor scheepvaart. Opgewaardeerde bio-olie, diesel gemaakt uit aardgas en vloeibaar biomethaan bleken de meest veelbelovende. De analyse toonde ook een evolutie naar lagere vaarsnelheden.

Vandaag varen schepen hoofdzakelijk op fossiele brandstoffen. Wetenschappers van UAntwerpen en de TU Delft onderzochten welke alternatieve brandstoffen interessant kunnen zijn voor de scheepvaart en dan vooral welke impact ze op de snelheid van de schepen hebben.

Ook de maritieme industrie moet actie ondernemen om de doelen van het Parijse klimaatakkoord van 2015 te bereiken. De International Maritime Organization (IMO) stippelde een strategie uit om de broeikasgasemissies van schepen voor de helft te verminderen tegen 2050, in vergelijking met 2008.

Alternatieve brandstoffen zijn essentieel om de emissiereductiedoelstellingen te halen, maar tot nog toe was er geen consensus over de meest geschikte alternatieve brandstofkeuze. Ook de impact van deze mogelijke alternatieve brandstoffen op de optimale vaarsnelheid bleef in het ongewisse.

Kostprijs vs. prestaties

Onderzoekers Edwin van Hassel (UAntwerpen), Koos Frouws (TU Delft) en Konstantinos Kouzelis (TU Delft, Greencast.io) gingen daarom op zoek naar de meest gepaste alternatieve brandstoffen om aan de opgelegde emissiereductiedoelstellingen te voldoen en tegelijkertijd optimale prestaties te leveren.

Daarbij moesten ze rekening houden met zowel de prijs van de alternatieve brandstof – rederijen willen de transportkosten zo laag mogelijk houden – als met de performance van de brandstoffen – kunnen schepen sneller varen met een bepaalde brandstof, of moet die snelheid juist omlaag?

Strengere emissieregels

Op basis van een uitvoerige analyse naar tal van alternatieve brandstoffen, kronen de onderzoekers drie brandstoffen tot ‘winnaar’. Het gaat om opgewaardeerde bio-olie, Fischer-Tropsch-diesel (diesel gemaakt uit aardgas) en vloeibaar biomethaan. Die drie brandstoffen zijn volgens de wetenschappers de meest veelbelovende alternatieve maritieme brandstoffen van de toekomst.

Als de doelstelling tenminste is om naar nul CO2 te gaan. Want, zo zeggen ze ook, de huidige gangbare brandstoffen zoals zware stookolie en vloeibaar aardgas zullen hoogstwaarschijnlijk dominant blijven als de huidige regelgeving niet verandert.

Konstantinos Kouzelis: “Er gaan strengere emissieregels komen, en die zullen voor een transitie naar alternatieve brandstoffen zorgen. Die overgang zal een impact hebben op de hele transportketen. Ze kan bijvoorbeeld vervoer met grotere schepen tot gevolg hebben. Verder onderzoek naar alle mogelijke aspecten en prijsontwikkelingen is nodig, maar uit onze modellen blijkt dat we zullen evolueren naar lagere vaarsnelheden.” 

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.