SDG 12 Responsible Consumption and Production

Circulaire economie en Sustainable Development Goals (SDG)


In 2017 en 2018 besteden we regelmatig aandacht aan de SDG van de Verenigde Naties. We zijn ervan overtuigd dat deze doelstellingen een cruciale rol zullen spelen in de verdere uitbouw en evolutie van onze samenleving en bijgevolg van onze economie. Deze doelen traden in werking op 1 januari 2016 en zullen gevolgd worden tot eind 2030.

Waar mogelijk relateren we het besproken thema in het magazine aan de overeenkomstige SDG. Meer info over de SDG via de website van de Verenigde Naties. 

Circulaire economie en SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie


Hoewel circulaire economie thuishoort in verschillende SDG, sluit SDG 12 het beste aan bij het thema.

Duurzame consumptie en productie gaat over het bevorderen van hulpbronnen en energie-efficiëntie, duurzame infrastructuur en het verschaffen van toegang tot basisdiensten, groene en fatsoenlijke jobs en een betere levenskwaliteit voor iedereen. Deze SDG toepassen zal helpen om de algemene ontwikkelingsplannen te realiseren, toekomstige economische, omgevings- en sociale kosten te reduceren, de economische concurrentiekracht te versterken en armoede te reduceren. ‘Meer en beter doen met minder’ is het credo van duurzame consumptie en productie. Het verhoogt de netto welvaartswinst van economische activiteiten door grondstofgebruik, degradatie en vervuiling te reduceren over de hele levenscyclus en daarnaast de levenskwaliteit te verhogen. Verschillende belanghebbenden zijn betrokken, zoals bedrijven, consumenten, beleidsmakers, onderzoekers, wetenschappers, retailers, media, ontwikkelingssamenwerkings- organisaties enzovoort.

Het vereist een systematische aanpak en samenwerking tussen de verschillende actoren in de supply chain. Ook consumenten moeten betrokken worden via bewustmaking en opleiding over duurzame consumptie en levensstijl. Gebruikers moeten adequate informatie krijgen via standaarden en labels en het aangaan van onder andere duurzame overheidsopdrachten. 

Meer lezen over SDG 12

De bijhorende reportages bij de SDG’s lees je in ecoTips magazine. Neem een abonnement. Zo kunnen we ook jou blijven inspireren met de Sustainable Development Goals!

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.