SDGs – Alle info over de Sustainable Development Goals op een rijtje

De Sustainable Development Goals (SDGs) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen werden in 2015 opgesteld door de VN. Het doel van de SDGs is om tegen 2030 een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Voor organisaties die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen zijn de SDGs de leidraad bij uitstek om de eigen bedrijfsvoering te verbeteren, maar hoe begin je daaraan? Het inwinnen van informatie is een belangrijke eerste stap, daarom hebben wij voor jou de belangrijkste bronnen op een rijtje gezet.

17 duurzame doelen

De Sustainable Development Goals (SDGs) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen werden door de VN opgesteld ter vervanging van de Milleniumdoelstellingen die zich specifiek op het uitbannen van armoede focusten.

Advertising
 

In totaal definieerden de verenigde naties 17 concrete doelstellingen:

1Beëindig armoede overal en in al haar vormen
2Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw
3Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden
4Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen
5Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes
6Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen
7Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
8Bevorder aanhoudende, inclusieve, en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen
9Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
10Dring ongelijkheid in en tussen landen terug
11Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
12Verzeker duurzame consumptie-, en productiepatronen
13Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden
14Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en maritieme hulpbronnen
15Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woenstijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe
16Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen
17Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

Informatiebronnen

Wil je ook (beter) maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dan kunnen de SDG’s je daarbij helpen. Starten doe je alvast met het inwinnen van voldoende informatie over de doelstellingen. Om je te helpen zetten wij hieronder de voor jou de belangrijkste bronnen op een rijtje. Ze zijn gerangschikt op basis van de organisatie waardoor ze gepubliceerd werden.

... verder lezen ?

Deze inhoud is voorbehouden voor abonnees. Ben je al abonnee?
Log In Lees 30 dagen gratis