SDGs – Alle info over de Sustainable Development Goals op een rijtje

De Sustainable Development Goals (SDGs) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen werden in 2015 opgesteld door de VN. Het doel van de SDGs is om tegen 2030 een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Voor organisaties die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen zijn de SDGs de leidraad bij uitstek om de eigen bedrijfsvoering te verbeteren, maar hoe begin je daaraan? Het inwinnen van informatie is een belangrijke eerste stap, daarom hebben wij voor jou de belangrijkste bronnen op een rijtje gezet.

17 duurzame doelen

De Sustainable Development Goals (SDGs) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen werden door de VN opgesteld ter vervanging van de Milleniumdoelstellingen die zich specifiek op het uitbannen van armoede focusten.

In totaal definieerden de verenigde naties 17 concrete doelstellingen:

1Beëindig armoede overal en in al haar vormen
2Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw
3Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden
4Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen
5Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes
6Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen
7Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
8Bevorder aanhoudende, inclusieve, en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen
9Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
10Dring ongelijkheid in en tussen landen terug
11Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
12Verzeker duurzame consumptie-, en productiepatronen
13Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden
14Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en maritieme hulpbronnen
15Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woenstijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe
16Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen
17Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

Informatiebronnen

Wil je ook (beter) maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dan kunnen de SDG’s je daarbij helpen. Starten doe je alvast met het inwinnen van voldoende informatie over de doelstellingen. Om je te helpen zetten wij hieronder de voor jou de belangrijkste bronnen op een rijtje. Ze zijn gerangschikt op basis van de organisatie waardoor ze gepubliceerd werden.

Verenigde Naties

Als intergouvernementele organisatie zijn de Verenigde Naties de bron voor het ontstaan van de Sustainable Development Goals. Op hun officiële website bieden ze uitgebreid informatie rond de SDGs. Op de homepagina van het algemene deelportaal rond duurzame ontwikkeling vind je diverse bijkomende links:

Bijkomend werden via de algemene website van de VN enkele hand-outs beschikbaar gemaakt die je kan downloaden, delen of afdrukken.

Naast uitgebreide aandacht voor het onderwerp op de website van de VN, werd er ook een aparte website gelanceerd door het SDGs-Kennisplatform van de VN. Je vind op de website voornamelijk praktische informatie rond de SDGs.

Praktische tools die in verschillende landen en op diverse bestuursniveaus gebruikt worden om toe te werken naar het behalen van de SDGs en die mogelijks interessant kunnen zijn voor je eigen organisatie of bedrijf, kan je terugvinden op de website https://www.local2030.org/about-us.php. Daarnaast werd door de VN een mobiele applicatie ontwikkeld rond het behalen van de SDGs.

Tot slot kan je ontwikkelingen betreffende de SDGs ook volgen via Facebook en Twitter.

Europese Unie

Binnen Europa worden de SDGs voornamelijk opgevolgd door de Europese Unie. De EU verbindt zich ertoe de SDGs te implementeren in zowel het interne als externe beleid.

SDG Watch Europe

SDG Watch Europe is een vereniging van NGO’s die nauw betrokken zijn bij de thematieken van de SDGs. Zij volgen de inspanningen van overheden op, organiseren evenementen en lanceren campagnes om landen en regio’s te stimuleren actie te ondernemen.

ESDN – European Sustainable Development Network

Het ESDN is een netwerk van overheden en experten gericht op het ontwikkelen van strategieën voor duurzame ontwikkeling in Europa. Op de website van deze organisatie vind je o.a. informatie over het beleid van verschillende Europese landen en nationale case-studies rond duurzame ontwikkeling.

België – Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling

Ook op federaal niveau werd een website gelanceerd rond de SDGs. De zeer toegankelijke site van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) biedt beknopte info aan rond de SDGs en belicht verschillende projecten die er verband mee houden.

Op de website van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingszaken vind jeeen brochure en een rapport rond de inspanningen die België doet om de SDGs te verwezenlijken. Daarnaast kan je op de website van het Federaal Planbureau ook heel wat interessante info raadplegen.

Vlaanderen – Kenniscentrum Duurzaam ondernemen

Het Kenniscentrum Duurzaam ondernemen of MVO Vlaanderen (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Vlaanderen) is een start- en ontmoetingsplaats voor iedereen die interesse heeft in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het kenniscentrum bevat een ruim aanbod aan instrumenten en informatie om organisaties en bedrijven te helpen duurzaam te ondernemen.

Een korte opsomming van het aanbod:

  • Actualiteit betreffende MVO (nieuwsberichten, agenda, nieuwsbrief)
  • Toegankelijke algemene informatie, handig gerangschikt en filterbaar op thema, sector en inhoudstype
  • Inspirerende praktijkvoorbeelden en instrumenten  om de MVO-uitdagingen van een organisatie in kaart te brengen (MVO-scan, energie, materialen,…)
  • De mogelijkheid om een persoonlijke infobundel samen te stellen en als een pdf te downloaden
  • Een overzicht van relevante adviesverstrekkers voor verschillende sectoren en thema’s
  • MVO-voorlopers kunnen de inspanningen van hun organisatie delen (op de kaart van Vlaanderen)
  • Gastcolumns met een frisse kijk op MVO
  • Beleidsinformatie en de subsidiemogelijkheden van de Vlaamse overheid
  • Geregistreerde gebruikers krijgen niet alleen de tweewekelijkse nieuwsbrief, maar kunnen zelf nieuwtjes of agenda-items aanbrengen, informatie delen,…
  • Tips en een handig stappenplan om MVO geleidelijk in de praktijk te brengen

Uiteraard is de website van MVO Vlaanderen ook één van dé belangrijkste informatiebronnen voor Vlaamse ondernemers als ze meer te weten willen komen over de SDG’s:

Op de algemene website van de Vlaamse overheid vind je trouwens eveneens informatie terug over de SDGs.

CIFAL

CIFAL is een internationaal trainingscentrum dat de capaciteiten van leidersfiguren in de overheid en de maatschappij wil vergroten. Uiteraard kan ook deze organisatie je meer vertellen over de SDG’s:

Voka

Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) biedt je onderneming de mogelijkheid om via een actieplan op maat aan duurzaam ondernemen te werken. De Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties vormen hiervoor het universeel kader. Je legt op het einde van het jaar je realisaties voor aan een team van onafhankelijke deskundigen en ontvangt na een positieve evaluatie het VCDO.

Liever een korter traject? Dan kan je eventueel de workshop SDG Roadmap eens bekijken.

Op de website van Voka vind je trouwens een handig overzicht met de 17 SDGs en de manier waarop ze in een bedrijf toegepast kunnen worden.

VVSG

Op de website van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vinden steden en gemeenten heel wat nuttige info over de SDGs in het kader van lokaal beleid. Wij vonden onder andere  dit overzicht van 50 sensibiliseringsacties zeker het bekijken waard.

VVSG gaat momenteel in een SDG-piloottraject samen met 20 Vlaamse gemeenten intensief na hoe de SDGs geïntegreerd kunnen worden in het gemeentelijk beleid. Klik hier voor meer informatie over dit piloottraject en de pilootgemeenten.

Vrouwenraad

De Vrouwenraad zet zich in om het beleid rond SDG 5 op te volgen. Via deze organisatie kan je dus zeker nuttige info omtrent dit specifieke onderwerp bekomen.

The Shift

The Shift is een organisatie gericht op het faciliteren van duurzame partnerships tussen bedrijven. In 2016 werkten zij mee aan de lancering van het Belgian SDG Charter for International Development. In 2018 richten zij zich vooral op het verder uitwerken van partnerships en het ondersteunen van duurzame projecten.

Sustainability College Bruges

Sustainability College Bruges richt zich op educatie en onderzoek rond duurzaamheid, klimaatverandering, energie, gezondheid en veiligheid. Naast verschillende educatieve activiteiten en onderzoek, bieden zij ook advies en bemiddeling aan voor bedrijven, overheden en andere organisaties rond duurzaamheid, klimaatverandering, energie, etc. De SDG’s zijn daarbij steeds het uitgangspunt.

En verder

Proficiat, je  bent aan het einde van onze lijst. Met het doorlopen van deze infobronnen ben je allicht een tijdje bezig. Zit de info waarnaar je op zoek bent er toch niet tussen of ken je bijkomende bronnen die ook het vermelden waard zijn? Laat het ons dan zeker weten!

Bron: Eigen redactie

Foto: Verenigde Naties

Dit artikel kwam tot stand met steun van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.