Groen in steden is noodzakelijk

Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen streeft naar een hoger ruimtelijk rendement. Meer activiteiten zullen op een kleinere oppervlakte gebeuren, maar belangrijk daarbij is dat de levenskwaliteit niet afneemt. Dat kan alleen met voldoende groen in wijken en buurten. In Kruishoutem vond donderdag een ronde tafel plaats over groenvoorziening in steden en dorpen. Vlaams minister Joke Schauvliege tekende present, en gaf eerder in het parlement toelichting omtrent het monitoren van en investeren in groenaanleg.

Groen in dorpen en steden

Groen in dorpen en steden veraangenaamt de woonomgeving, tempert het hitte-effect en creëert een natuurlijke buffer voor water en CO2-opslag. Tijdens de ronde tafel op een kruidenkwekerij in Kruishoutem werd in aanwezigheid van minister Schauvliege van gedachten gewisseld over de noden inzake groenvoorziening. Hoe kan de huidige expertise worden uitgebouwd? Wat is het potentieel van groen inzake levenskwaliteit? Hoe kan de overheid groenvoorziening stimuleren? Over die vragen boog zich een gezelschap van vertegenwoordigers van verschillende overheden en instanties, siertelers, groenvoorzieners, tuinarchitecten, aannemers, lesgevers, enz.

Groen speerpunt van Schauvliege

Het aanbrengen van groen en natuur in de buurt van dichtbevolkte gebieden is één van de speerpunten van Schauvliege haar natuurbeleid. Op een vraag om uitleg van Vlaams parlementslid Lydia Peeters (Open Vld) verwees de minister naar de projectoproepen van het Agentschap voor Natuur en Bos. “We hebben 750.000 euro uitgetrokken voor creatieve en innovatie groenprojecten van steden en gemeenten.”

Dat is niet alles, voegde ze er aan toe, met verwijzingen naar het project ‘Pimp je speelplaats’, het Interreg-project ‘2B Connect’, dat het stimuleren van biodiversiteit op bedrijventerreinen vooropstelt, en het LIFE-project ‘Green4Grey’, waarbij onbebouwde restruimtes in een verstedelijkte omgeving een nieuw veelzijdig en natuurlijk karakter krijgen. ‘Groen in de Bouw’ is ook iets nieuws waarmee de overheid natuur-technische milieubouw heel toegankelijk wil maken.

Lydia Peeters zou graag zien dat de oppervlakte groenaanleg in dorpen en steden bijgehouden wordt door de Vlaamse overheid. Ze geeft de stad Amsterdam als voorbeeld omdat er daar een digitale kaart is, de zogenaamde ‘monitor agenda groen’. Zoiets is niet evident, leert het antwoord van de minister: “Het vergunningenregister geeft niet direct duidelijkheid over de hoeveelheid vierkante meter groen. Aan het digitaal in kaart brengen, gaan veel discussies vooraf. Experten discussiëren oeverloos over wat nu groen en wat nu bos is.”

(bron: Vilt – beeld: Pexels)

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.