(Foto: ABO nv)

Steeds hogere eisen aan duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen, het is een aanpak die de laatste jaren meer en meer toegepast wordt. We streven er vooral naar onze gebouwen zo energieneutraal mogelijk te ontwerpen en te bouwen. Daarvoor passen we moderne isolatie- en installatietechnieken toe. Het concept duurzaam bouwen omvat echter meer dan het energieaspect alleen.

“Je kan bij nieuw- of verbouwprojecten die je duurzaam wil bouwen ook rekening houden met bijvoorbeeld de waterhuishouding, de mobiliteitsaspecten, de gebruikte materialen en de wensen en het welzijn van de  toekomstige bewoner/werknemer”, verduidelijkt Robrecht Reyskens, milieumanager bij ABO nv. “Het volledige spectrum aan genomen acties en beslissingen rond deze thema’s bepaalt het finale duurzaamheidsniveau van het gebouw. Om de duurzaamheid van het project te meten, bestaan er momenteel verschillende methodes. Ik overloop graag de belangrijkste duurzaamheidsmeters en focus op enkele trends bij het gebruik ervan. Daar waar duurzaamheidsmeters vroeger vooral toegepast werden voor grotere commerciële gebouwen zoals kantoren, merken we de laatste jaren een verschuiving richting industrie, kmo’s en zelfs de particuliere woningmarkt.”

Advertising
 

... verder lezen ?

Deze inhoud is voorbehouden voor abonnees. Ben je al abonnee?
Log In Lees 30 dagen gratis