Het bedrijventerrein in Haasrode gezien vanuit de lucht
Het bedrijventerrein in Haasrode gezien vanuit de lucht (foto: Interleuven)

Steeds meer duurzame bedrijventerreinen in Vlaanderen

De laatste jaren verrijzen er steeds meer (plannen voor) duurzame bedrijventerreinen op Vlaams grondgebied. Zo zijn er onder meer Evolis in Kortrijk, Blue Gate Antwerp, bedrijventerrein Wiedauwkaai in Gent en Doorn Noord in Ninove. Ook in de Belgische hoofdstad kwam er met Greenbizz, zij het kleinschaliger en vooral gericht op start-ups, al een duurzaam bedrijventerrein.

Ook bedrijventerrein Haasrode nabij Leuven gaat nu de duurzame toer op.

De stad Leuven heeft het plan opgevat om het bedrijventerrein in Haasrode om te bouwen tot een duurzaam bedrijventerrein in een klimaatneutrale regio. Het startschot is gegeven met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met drie partners; de intercommunale Interleuven, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij en de gemeente Bierbeek.

Het nieuwe masterplan drong zich op omdat de huidige visie op het bedrijventerrein dateert uit de jaren 70. De site in Haasrode is 190 hectare groot en bestaat uit een researchpark en een ambachtenzone. “Het nieuwe masterplan moet ook inspelen op de transitie naar een circulaire economie”, stelt schepen van Ruimtelijk Beleid Carl Devlies (CD&V).

“We willen de hele site verduurzamen. Het gaat dan over ruimtelijk rendement, mobiliteit, biodiverse vergroening, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Haasrode moet een bedrijventerrein van de toekomst worden”, aldus Devlies.

Een betere mobiliteit staat of valt met de bouw van een nieuw spoorstation Haasrode. De gesprekken daarover zijn opnieuw opgestart, nadat ze jarenlang muurvast zaten. Het nieuwe station zou de inplanting van regionale werkplekken en nieuwe vervoerswijzen mogelijk maken. Toegankelijkheid via het spoor zou voorts de groei van de onderwijscampus van hogeschool UCLL kunnen stimuleren. Ook de uitbouw van bovenlokale gemeenschapsvoorzieningen zoals de Brabanthal en nieuwe regionale sportinfrastructuur worden dan mogelijk.
De opmaak van het masterplan zal een jaar in beslag nemen en wordt vermoedelijk in het najaar van 2022 afgerond.

Meer artikels over duurzame bedrijventerreinen

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.