Steun voor onderzoek EnergyVille

Vlaamse, Limburgse en Europese steun voor uitbreiding van drie onderzoekslijnen bij EnergyVille

EnergyVille start een bijzonder ambitieus onderzoek naar fotovoltaïsche systemen, thermische netten en optimaal gekoppelde energiesystemen. Het onderzoek krijgt steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Ook Vlaanderen en Limburg scharen zich achter het plan en zullen het financieel ondersteunen.

Met een uitbreiding van de labo-infrastructuur en het expertenteam legt EnergyVille de basis om tegen 2019 innovatieve technologisch concepten te testen, te optimaliseren en (inter)nationale partners aan te trekken.

EnergyVille krijgt steun om drie onderzoekslijnen uit te breiden:

  1. Onderzoek naar ‘aantrekkelijke’ fotovoltaïsche systemen: zonnecellen die onzichtbaar of mooi geïntegreerd worden in gebouwen, gekoppeld aan een intelligent elektriciteitsnetwerk en met energieopslag in batterijen.
  2. Via thermische netten kan een groot aanbod aan restwarmte in de Genkse regio ingezet en aangevuld worden vanuit hernieuwbare bronnen. Enkele uitdagingen zijn het stabiel houden van de temperatuur in de woning en van het water en het beperkt houden van de investeringen en operationele kosten. 
  3. In multi-energiesystemen worden thermische en elektrische energiebronnen optimaal op elkaar en op het verbruik afgestemd. EnergyVille ontwikkelt een ICT-platform om demonstratieprojecten aan te sturen, voortbouwend op kennis die in de labo’s en eerdere projecten ontwikkeld werd. Tegen 2018 moeten enkele goed functionerende proefopstellingen in woonwijken en bedrijventerreinen gerealiseerd zijn.

CEO van EnergyVille Ronnie Belmans: ‘Dit programma maakt ons uniek in de wereld: we worden het enige instituut dat gespecialiseerde kennis over alle onderdelen van een energiesysteem onder een dak schaart, mét specifieke aandacht voor de integratie van alle systemen tezamen.’

Over EnergyVille

EnergyVille doet onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen. Het brengt onderzoek, ontwikkeling, training en industriële innovatie samen onder een dak, in nauwe samenwerking met lokale, regionale en internationale partners.

Voor dit onderzoeksprogramma ontvangt EnergyVille steun van:

EFRO

EnergyVille ontvangt voor deze uitbreiding van haar onderzoek 10 miljoen euro steun van het programma EFRO Vlaanderen 2014-2020. Dit fonds is één van de Europese structuurfondsen die de economische, sociale en territoriale cohesie binnen de Europese Unie versterkt en bestaande onevenwichten tussen de regio’s terugdringt. Het fonds ondersteunt acties die bijdragen tot duurzame economische ontwikkeling en tewerkstellingscreatie, en het realiseren van de objectieven van de Europa 2020 – strategie voor een slimme, duurzame en inclusieve groei.

Agentschap Innoveren en Ondernemen

Agentschap Innoveren & Ondernemen geeft steun aan dit project via middelen uit het Hermesfonds. Onze organisatie draagt bij aan een duurzame economische groei in Vlaanderen door innovatie en ondernemerschap toegankelijker te maken. Daarom helpen we ondernemingen te veranderen en groeien in elke levensfase door te informeren, inspireren en ondersteunen aan de hand van subsidies.

Provincie Limburg

‘The place to be’ voor innovatieve, creatieve ondernemers en ‘young high potentials’
Limburg heeft zich reeds succesvol op de toeristische kaart gezet naar bezoekers. Limburg wil ook de troeven als economische regio, van waaruit je als ondernemer de wereld kan veroveren, tonen, en zo investeren in de welvaart van de regio morgen. Hoe? Door nieuw talent en nieuwe ondernemers aan te trekken.

 

bron: EnergyVille
datum: 13-06-2016

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.