Stijging elektrische voertuigen in wagenparken met 100% in 2021
ChargePoint is een van de grootste oplaadnetwerken voor elektrische voertuigen ter wereld.

Stijging met 100% in 2021 verwacht voor elektrische voertuigen in wagenparken

Uit het recent gepubliceerde tweede Charging Forward-rapport van ChargePoint, een van de grootste oplaadnetwerken voor elektrische voertuigen (EV) ter wereld, blijkt onder meer dat het aantal verkochte middelgrote en grote EV aan wagenparkbeheerders dit jaar met 100% zal toenemen. 

ChargePoint noemt in het rapport, dat het resultaat is van onderzoek naar de wereldwijde verschuiving van traditionele wagenparken naar EV, drie redenen voor de exponentiële toename van verkochte EV aan wagenparkbeheerders:

  1. een grotere beschikbaarheid van EV – met name het aantal middelgrote en grote voertuigen groeit sterk en zal naar verwachting tegen 2023 verdubbeld zijn;
  2. een kostenbesparing van 20 tot 25 procent door verbeterde efficiëntie van lichte bedrijfsvoertuigen, betaalbaarder tanken en minder onderhoudskosten;
  3. voordelen voor het milieu, omdat de uitstoot van broeikasgassen tot 50 procent wordt verlaagd.

“Steeds meer wagenparkbeheerders beseffen de grote voordelen van elektrificatie en zien in dat het de juiste tijd is om te beginnen met hun eigen energietransitie”, zegt André ten Bloemendal, Vice President Commercial Sales bij ChargePoint. “Een belangrijke factor van deze transitie is dat ze simpelweg meer inzicht in de voordelen hebben dan voorheen. Meer kennis van de aanjagers van de energietransitie  – waaronder voordelen in onderhoud, kostenbesparingen en efficiëntieslagen – is belangrijk om de energietransitie te bevorderen. Daarom publiceren we dit rapport, dat al deze aspecten benadrukt om het draagvlak voor elektrificatie te vergroten.”

Charging Forward geeft meer info over de verschillende aspecten van de groeiende elektrificatie in de transportsector en de verduurzaming van wagenparken. Het volledige rapport lees je via deze link. 

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.