Strengere Europese milieuregels voor batterijen van elektrische auto’s

Fabrikanten van batterijen voor elektrische auto’s krijgen strenge milieuregels opgelegd. Daarover bereikte de EU afgelopen vrijdag een akkoord. 

Volgens koepelorganisatie Transport & Environment (T&E) is de nieuwe wetgeving een gamechanger. Producenten zullen immers strikte milieunormen moeten naleven als ze hun producten op de Europese markt willen verkopen.

Batterijfabrikanten moeten al in juli 2024 de volledige koolstofvoetafdruk van hun product kunnen rapporteren: alle uitstoot die gepaard gaat met de productie van een batterij, van de mijnbouw tot en met de uiteindelijke recyclage ervan. Die gegevens zullen worden gebruikt om een maximale CO2-limiet voor batterijen vast te stellen die al in juli 2027 van toepassing wordt. De bedoeling is dat de fabrikanten schone energie gebruiken voor hun productie, in plaats van fossiele brandstoffen.

Duurzaamste batterijen ter wereld

“Batterijen zijn al veel duurzamer dan de verbranding van brandstof in onze auto’s, maar het kan nog veel beter”, reageert Alex Keynes van T&E. “Dankzij nieuwe regels voor de koolstofvoetafdruk, recyclage en andere nauwkeurigheidscontroles zullen batterijen die in Europa worden verkocht de duurzaamste ter wereld zijn en de norm bepalen voor de rest van de wereld.”

Bedrijven die batterijen in de EU verkopen, zullen naast milieuafspraken ook moeten voldoen aan regels om schendingen van mensenrechten en arbeidsomstandigheden in hun toeleveringsketens te voorkomen. De wet verplicht de batterijfabrikanten om een breed scala aan problemen te identificeren, te voorkomen en aan te pakken, van waterverontreiniging tot arbeidsrechten en grondstoffengebruik. 

Recyclage van grondstoffen 

Bovendien zullen fabrikanten vanaf 2027 90 procent van de door hen gebruikte nikkel en kobalt moeten terugwinnen via recyclage. In 2031 loopt dat zelfs op tot 95 procent.  Voor lithium wordt dat de helft in 2027 en tot 80 procent in 2031. 

Volgens T&E zijn de nieuwe regels ook goed nieuws voor de groeiende Europese batterij-industrie. De wet zal er immers toe leiden dat producten van Europese spelers geen concurrentie zullen ondervinden van (goedkopere) geïmporteerde batterijen die met behulp van steenkool zijn gemaakt. Dat gebeurt bovendien vaak onder bedenkelijke omstandigheden op het vlak van arbeids- en mensenrechten. Volgens de organisatie zal de wet ook lokale banen in Europa scheppen.

“De wet helpt het speelveld tussen de Europese batterijsector en ingevoerde producten, waarvoor minimale normen gelden, gelijk te trekken”, zegt Keynes. “Wereldwijde producenten kunnen investeren in schonere productieprocessen en nieuwe recyclingcapaciteit in Europa in de wetenschap dat zij hier een gegarandeerde markt voor groene batterijen vinden.”

De details van de overeenkomst moeten nog worden uitgewerkt en verduidelijkt maar volgens T&E zullen de nieuwe regels rond de koolstofvoetafdruk geen greenwashing toestaan waarbij batterijproducenten enkel de ‘garantie van oorsprong’ hoeven bekend te maken om te bewijzen dat hun energie hernieuwbaar is.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.