Studie houtafvalstromen voor energiebeleid

OVAM publiceert studie over houtafvalstromen voor energiebeleid

In 2015/2016 werkte VITO in opdracht van de OVAM aan een rapport over de duurzame productie en gebruik van houtstromen. Het rapport bestaat uit twee grote onderdelen:

  • duurzaamheidscriteria voor de productie van hout
  • de verfijning van het afwegingskader voor het gebruik van hout als materiaal of energiebron.

Het rapport biedt inzichten over houtstromen en kan dienen als basis voor de werkgroep biomassa die het Vlaams Energieagentschap binnenkort opricht.

 

Actieplan Duurzaam beheer

Op 10 juli 2015 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Duurzaam beheer van Biomassa(rest)stromen goed. Dat plan wil een richtinggevend en inspirerend kader aanreiken voor het duurzaam en efficiënt inzetten van biomassastromen en -reststromen (hout, gft, groenafval, oba,…). Preventie, selectieve inzameling en duurzame beheer van biomassa(rest)stromen staan hierbij centraal. 

Het actieplan is opgebouwd in functie van drie materiaalkringlopen (met bijhorende actieprogramma’s). Actieprogramma 16 voorziet in de uitwerking van duurzaamheidscriteria voor houtige biomassa(rest)stromen.

 

Houtige biomassa(rest)stromen

In 2015 werkte het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) in opdracht van de OVAM aan een tweedelige studie over houtstromen. Het onderzoek kon rekenen op grote belangstelling van stakeholders in de sectoren hout en hernieuwbare energie. Het gebruik van hout in grote elektriciteitscentrales is nog steeds een actueel thema, en de studie haakt daarop in. Het resultaat is een document dat nuance moet brengen in de discussie over biomassa.

Het rapport biedt informatie voor de werkgroep biomassa die het Vlaams Energieagentschap (VEA) zal oprichten. Dat staat aangegeven in de beleidsbrief Energie 2016 van de Vlaamse Regering. De werkgroep moet een voorstel uitwerken voor de introductie van duurzaamheidscriteria voor (vaste) biomassa in de energiewetgeving. Ze zal ook het afwegingskader voor houtstromen verfijnen dat al in die wetgeving is opgenomen. Beide thema’s zijn uitgewerkt in het OVAM-rapport. Voor de zomervakantie heeft de Vlaamse Regering een ontwerpbesluit rond o.m. duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa (waaronder houtstromen) voor hernieuwbare energieproductie al een eerste keer principieel goedgekeurd.

De resultaten van het rapport bieden ook inspiratie voor de komende besprekingen over extra Vlaamse maatregelen voor de reductie van broeikasgassen. En ook voor de uitwerking van de nieuwe Vlaamse energievisie en het energiepact kan de regering haar voordeel doen met de studie.

Lees hier de volledige studie.

 

datum: 16-09-2016
bron: OVAM

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.