londen luchtvervuiling fijnstof

Studie: luchtvervuiling gelinkt aan bloeddrukproblemen bij tieners

Wetenschappers linken langdurige blootstelling aan de luchtverontreiniging in Londen aan bloeddrukproblemen bij tieners. 

Onderzoekers van het Kings College in Londen bestudeerden de medische geschiedenis van meer dan drieduizend adolescenten van de leeftijd van 11 tot 13 jaar en 14 tot 16 jaar. Zij lopen school in 51 scholen over heel Londen. 

De wetenschappers stelden vast dat blootstelling aan hoge niveaus van stikstofdioxide geassocieerd kan worden met een lagere bloeddruk bij tieners. Blootstelling aan fijnstof (PM2,5 ofwel stofdeeltjes kleiner dan 0,025 mm) wordt dan weer in verband gebracht met een hogere bloeddruk.

De impact is volgens de studie, die vorige week werd gepubliceerd in het tijdschrift PLOS One, “aanzienlijk”. 

Medische problemen

PM2,5 is fijnstof waarbij de deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer doorsnee zijn. De verontreinigende deeltjes komen vooral van uitlaatgassen van auto’s, en bouw- en industriematerialen, en zijn klein genoeg om ingeademd te worden. Zo komen ze in de bloedbaan terecht en kunnen ze schade veroorzaken aan bloedvaten en luchtwegen.

De stikstofvervuiling was in deze studie vooral afkomstig van dieselverkeer. Stikstof kan planten helpen groeien, maar kan schadelijk zijn voor de menselijke luchtwegen. 

Een lage bloeddruk kan acute problemen veroorzaken zoals verwarring, vermoeidheid en duizeligheid. Een hoge bloeddruk in de puberteit kan medische gevolgen hebben voor de rest van iemands leven, waaronder een hoger risico op een beroerte of een hartaanval. Het is wereldwijd een belangrijke risicofactor voor vroegtijdig overlijden.

lees ook

Meeste stikstofafzetting uit luchtvaart komt van hoog in de lucht

Ongelijkheid 

De medische gegevens werden trouwens verzameld in het kader van een andere studie, waarin het welzijn van duizenden etnisch diverse schoolkinderen in Londen op lange termijn wordt gevolgd.

De onderzoekers ontdekten dat adolescenten uit minderheidsgroepen van kleur thuis werden blootgesteld aan hogere jaarlijkse gemiddelde concentraties van vervuiling dan hun witte leeftijdsgenoten in het Verenigd Koninkrijk. Maar het effect van de vervuiling op de bloeddruk verschilde niet volgens etniciteit, BMI of economische status.

“Deze langetermijnstudie biedt een unieke gelegenheid om de blootstelling aan verontreiniging te volgen van adolescenten die in achterstandswijken wonen”, zegt hoofdauteur Seeromanie Harding. 

“Aangezien meer dan een miljoen jongeren onder de 18 jaar in buurten wonen in Londen waar de luchtverontreiniging hoger is dan de aanbevolen gezondheidsnormen, is er dringend behoefte aan meer van dit soort studies om een diepgaand inzicht te krijgen in de bedreigingen voor de ontwikkeling van jongeren”, voegt ze eraan toe.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.