elektrisch rijden
(Beeld: Adobe Stock)

Studie over de toekomst van de mobiliteit in België

Wat zijn de belangrijkste succesfactoren van de elektrificatie van het wagenpark?

Het succes van de elektrificatie van het wagenpark in Belgie zal afhangen van de vermindering van het aantal afgelegde kilometers, de vermindering van het gewicht en vermogen van personenwagens en de recycling van de batterijmaterialen.

Om koolstofneutraliteit in de vervoerssector te bereiken is een combinatie van gedrags- en technologische veranderingen nodig. Dat is de conclusie van de studie die CLIMACT, adviesbureau voor klimaattransitie, in opdracht van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) heeft uitgevoerd over de behoeften aan elektrificatie
van de mobiliteit in België en de daarmee samenhangende ecologische, economische en sociale gevolgen.

Het verminderen van verplaatsingen met “fossiele” voertuigen, deelauto’s, openbaar vervoer (treinen, bussen, trams), zachte mobiliteit, alsook de elektrificatie van het wagenpark bieden een oplossing voor de klimaatuitdagingen in de vervoerssector. Batterijen worden gemaakt van metalen zoals kobalt, lithium, koper en nikkel, die niet
alleen zeer kritisch zijn uit milieu- en sociaal oogpunt (winning en arbeidsomstandigheden), maar ook een risico inhouden wat betreft beschikbaarheid.

Grootschalige recycling van batterijen is van essentieel belang om de socio economische en-milieueffecten van de productie van de voor de produktie benodigde metalen te verminderen. De Europese Commissie heeft voorgesteld het huidige verplichte recyclingpercentage voor batterijen te verhogen van 50% tot 65% in 2025 en 70% in 2030, met specifieke recyclingpercentages voor kritieke metalen.

Recycling alleen zal echter niet voldoende zijn. Beperking van het gewicht en het vermogen van voertuigen helpt de omvang van de gebruikte batterijen te beperken: een batterij weegt momenteel tot 500 kg en kan tot de helft van de waarde van een voertuig vertegenwoordigen.

Het volledige verslag is hier beschikbaar.

Het verslag bevat een samenvatting van alle bevindingen van het verrichte onderzoek en geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Wat zijn de mogelijke scenario’s voor de vraag naar batterijen in een koolstofvrij België in 2050?
  • Wat zijn de economische, milieu- en sociale gevolgen (positieve en negatieve) van deze scenario’s?
  • Wat zijn de belangrijkste beleidsmaatregelen om de vervoerssector snel koolstofvrij te maken zonder andere doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling in het gedrang te brengen?

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.