Studiedag omgevingsvergunning

Studiedag Sertius – Omgevingsvergunning

Op donderdag 16 juni 2016 nodigt het adviesbureau voor milieu, externe veiligheid en ruimtelijke ordening Sertius je uit op de studiedag omtrent de omgevingsvergunning.

Deze nieuwe geïntegreerde vergunningsregeling treedt op 23 februari 2017 in werking. De invoering van de omgevingsvergunning beperkt zich niet alleen tot het samenvoegen van de stedenbouwkundige en milieuvergunningsprocedure, ook de procedures werden grondig geëvalueerd en aangepast.

De studiedag gaat in op deze nieuwe procedures én op het gebruik van de nieuwe formulieren.

Bekijk het programma en schrijf je meteen in.

Programma:

08u30 – 09u00

Verwelkoming deelnemers

09u00 – 09u30

Totstandkoming en belangrijkste krachtlijnen van de omgevingsvergunning

09u30 – 10u30

Meldingsplichtige en vergunnigsplichtige handelingen en inrichtingen.  De procedures in eerste administratieve aanleg.

10u30 – 11u00

Koffiepauze

11u00 – 11u45

Procedures in laatste administratieve aanleg (beroepsprocedures) en rol van de Raad voor Vergunningsbetwisting.

11u45 – 12u30

Omgevingsvergunning voor onbepaalde duur.  Flankerende maatregelen: evaluaties en bijstelling van de omgevingsvergunning.

12u30 – 12u50

Vragenronde

12u50 – 14u00

Lunch

14u00 – 14u45

Wijzigingen aan het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid / Geïntegreerd MER – en OVR-traject / Handhaving.

14u45 – 16u00

De bijlagen van het besluit tot uitvoering van de omgevingsvergunning met bijzondere aandacht aan de nieuwe indelingslijst en het aanvraagformulier.

16u00 – 16u30

Koffiepauze

16u30 – 17u00

Overgangsbepalingen met bijzondere aandacht aan de omzettingsregeling van bestaande milieuvergunningen.

17u00 – 17u30

Vragenronde

 

Waar?

Crowne Plaza Antwerpen, A. Gerard Le Grellelaan 10 in Antwerpen.

 

Kostprijs?

€ 300,- excl. BTW inclusief broodjeslunch

 

Inschrijving?

Schrijf je online in vóór 6 juni.

 

Deze opleiding komt in aanmerking voor de verplichte 30-uur bijscholing van de milieucoördinator. Aan alle deelnemers wordt een attest overhandigd voor 6 gevolgde lesuren.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.