SusCom 1: Bepaal waarover je communiceert en met wie

Het volledige artikel lees je in ecoTips 17.2 maart-april 2017.

In deze meerdelige reeks ‘Communicatie van mvo-, duurzaamheids- en klimaatinspanningen’, of kort gezegd SusCom (Sustainable Communications) belichten we telkens één aspect van communicatie.

We starten met het bepalen van de context en de stakeholders of om het wat concreter te verwoorden: ‘Bepaal waarover je communiceert en met wie’.

Wat zijn stakeholders?

Een belanghebbende of stakeholder is iemand die invloed ondervindt (positief of negatief) of zelf invloed kan uitoefenen op een specifieke organisatie of een onderdeel hiervan. Je kunt deze belanghebbenden onderverdelen volgens verschillende systemen. Zo kun je bijvoorbeeld bepalen of ze macht hebben over jouw organisatie, of ze interesse hebben of niet, of ze prioritair behandeld moeten worden, …

Opgelet! De belanghebbenden kunnen wijzigen in de tijd, of ze worden meer of minder belangrijk, of ze vinden andere dingen belangrijk dan voorheen. Je stakeholdersanalyse is dus dynamisch en je moet er ook de algemene trends of context van je organisatie voor volgen.

Wat is context?

De context is de ‘biotoop’ waarin een organisatie opereert. Je zou het ook de maatschappij en het milieu kunnen noemen. Het zijn de randvoorwaarden die invloed hebben op je organisatie. Zo’n context heeft verschillende facetten: een economisch, sociaal, ecologisch, technologisch, …

De context wijzigt doorheen de tijd, zeker in deze periode met toenemende globalisering en klimaatverandering. Als organisatie moet je dus een goed oog hebben voor
de huidige en de toekomstige context. Trends volgen en deze inbouwen in je communicatie, zijn dus belangrijk. Een voorbeeld? Vermits steeds meer klanten en andere belanghebbenden oog hebben voor duurzaamheid en klimaat, is het als organisatie belangrijk dat je communiceert over je duurzame inspanningen. Niet als greenwashing maar omdat stakeholders er naar vragen. 

In het artikel hebben we het verder over:

  • Hoe boodschappen personaliseren zodat we al onze doelgroepen op een voor hen herkenbare en interessante manier bereiken?
  • Waarom een boodschap aanpassen niet gelijk staat aan liegen
  • Omgekeerd starten
  • Inventaris van activiteiten maken
  • Wat is een content pillar en waarom gebruik je die? 

 Download het artikel en het stappenplan via deze link.

Wil je de volgende delen ook lezen? Neem een abonnement op ecoTips.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.