Van ego naar eco: de toekomst van biofilisch ontwerpen

In een wereld waarin beton en staal de horizon bepalen, groeit de behoefte aan een diepere verbondenheid met de natuur. Onze steden breiden uit en onze gebouwen reiken hoger, maar ergens onderweg zijn we het fundamentele contact met onze natuurlijke omgeving kwijtgeraakt.

De patronen van biofilisch ontwerp bieden een raamwerk voor een toekomst waar architectuur de manier waarop we leven en werken kan transformeren en ons terug doet connecteren met natuur.

Het lijkt alsof we altijd binnenshuis gewerkt en geleefd hebben. Niets is minder waar. We zijn van nature buitenwezens. In de menselijke evolutie van miljoenen jaren is ons menselijk brein sterk gevormd door interacties met onze natuurlijke omgeving. Het buitenleven heeft een aantal belangrijke invloeden gehad op de vorming en ontwikkeling van ons brein. De mens heeft een diepgewortelde link met de natuur. Die link zit genetisch in ons verankerd.

Binnenleven

Het binnenleven is een relatief recente ontwikkeling, sinds de industriële revolutie. Het bracht ons veel voordelen: het beschermt tegen weer en potentiële gevaren, biedt gemak en comfort, met toegang tot moderne voorzieningen en technologie zoals elektriciteit, internet en computers. We evolueerden tot binnenwezens en verloren onze connectie met de natuur. Tegenwoordig brengen we 90% van onze tijd binnenshuis door. Met een gebrek aan natuurlijk licht, beweging, goede luchtkwaliteit, sociale interacties en een verhoogd gebruik van schermen.

Het binnenleven is een relatief recente ontwikkeling, sinds de industriële revolutie.

Als ontwerpers van gebouwen en stedelijke ruimte stellen we onszelf de vraag: hoe kunnen we natuur en levende systemen integreren in onze ontwerpen? Anders verwoord: hoe worden we dokters of herstellers van onze kunstmatige omgeving?

Biofilie

Biofilie, letterlijk liefde voor het leven of levende organismen, wakkert onze genetische link met de natuur opnieuw aan. Biofilisch ontwerp herintroduceert die link in de omgevingen die we ontwerpen. Meer dan de obligate boom of struik in een gebouw, creëren we een symbiose tussen natuur en samenleving zodat we kunnen genieten van de helende werking op lichaam en geest, in onze steeds drukkere wereld.

Biofilisch ontwerpen is meer dan een filosofie. Het is een toegepaste wetenschap die de relatie tussen mens en natuur onderzoekt, en vanuit die inzichten kunstmatige omgevingen ontwerpt. Het is een interdisciplinaire praktijk die impact heeft op onze fysiologische en mentale gezondheid, op cognitieve functies, en op de omgeving, sociaal en economisch.

Biofilisch ontwerpen en regeneratieve architectuur zijn een uitnodiging om onze relatie met de natuur te herstellen.

Deze herontdekte symbiose met de natuur cultiveert op haar beurt een nieuwe ontwikkeling: regeneratieve architectuur. Daarin volstaat het niet meer de impact van een gebouw op zijn omgeving te minimaliseren.

Certificeringen

De meest gangbare certificeringssystemen zoals BREEAM, Living Building Challenge, WELL en Leed weerspiegelen diverse duurzaamheidsambities, naar een architectuur waar we minder kwaad aanrichten. Met regeneratieve architectuur onderzoeken we hoe een gebouw positief kan bijdragen aan de leef- en werkomgeving. Met biofilisch ontwerp zetten we stappen in de richting van regeneratieve architectuur.

Sweco beschouwt biofilisch ontwerpen en regeneratieve architectuur als een uitnodiging om onze relatie met de natuur te herstellen. Waar de ruimtes waarin we leven, werken en spelen ons aanzetten om te floreren. Onze experts streven ernaar in elk project omgevingen te creëren die ecologisch verantwoord zijn, én esthetisch bevredigend en psychologisch ondersteunend. We geloven dat een harmonieuze relatie tussen onze gebouwde omgeving en de natuurlijke wereld essentieel is voor de toekomstige welvaart van onze samenleving. 

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.