Stakeholder Capitalism Metrics
(foto: Dreamstime)

Teresa Belardo: “‘Fit for 55’ is een belangrijke stap in de herziening van het klimaatbeleid”

Het “Fit for 55“-pakket van de EU is een “belangrijke stap in de herziening van het klimaatbeleid en stelt de EU in staat haar verbintenissen na te komen”, zegt Teresa Belardo van het World Economic Forum. Ze schreef haar visie neer in het eerste deel van onderstaand artikel. Daarna volgt een analyse van de gevolgen van het Fit for 55-pakket op de Europese koolstofprijzen.

Europa’s Green New Deal en wat er daarna komt

“De Europese Green Deal heeft het potentieel om een sleutelrol te spelen, niet alleen bij het zorgen voor herstel op de korte termijn, maar ook bij het aanpakken van de bedreigingen van klimaatverandering op de lange termijn.

De lancering van het “Fit for 55”-pakket is een belangrijke stap in de herziening van het klimaatbeleid en stelt de EU in staat haar verbintenissen na te komen.


Om het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te worden, moeten het overheidsbeleid, de bedrijfsstrategie en het consumentengedrag veranderen.
Aangezien de komende jaren de nadruk moet liggen op het omzetten van de Europese Green Deal in concrete initiatieven, kunnen leiders uit de particuliere sector echte agenten van verandering worden voor de groene overgang van het blok.

Bijna twee jaar nadat de Europese Commissie in december 2019 de European Green Deal lanceerde, is het landschap van de EU sterk veranderd: de COVID-19-pandemie veroorzaakt een krimp van het bbp van het blok met 6,1% in 2020. Maar nu de landen hun vaccinatiecampagnes voortzetten en zich richten op economisch herstel, is er hoop dat de regio zich kan herstellen.

De Europese Green Deal kan een sleutelrol spelen, niet alleen bij dit herstel op korte termijn, maar ook bij het aanpakken van de bedreigingen van de klimaatverandering op lange termijn. De lancering van het “Fit for 55”-pakket is een belangrijke stap in de herziening van het klimaatbeleid en stelt de EU in staat haar verbintenis na te komen om de uitstoot tegen 2030 met 55% te verminderen.

Wat moet er nog meer gebeuren?

Om ‘s werelds eerste klimaatneutrale continent te worden, moeten het overheidsbeleid, de bedrijfsstrategie en het consumentengedrag veranderen. De eis van het EU-fonds voor de volgende generatie om ten minste 37% van alle nationale herstel- en veerkrachtplannen te besteden aan klimaatpositieve initiatieven, biedt regeringen een unieke kans om voor een groen herstel te zorgen.

Aangezien de komende jaren de nadruk moet liggen op het omzetten van de Europese Green Deal in concrete initiatieven, kunnen leiders uit de particuliere sector echte agenten van verandering worden voor de groene overgang van het blok.

De CEO-actiegroep voor de Europese Green Deal van het World Economic Forum fungeert als platform voor bedrijfsleiders om concrete plannen te ondersteunen en duurzame praktijken te bevorderen via lighthouse-projecten, een reeks actiegerichte en sectoroverschrijdende initiatieven om de decarbonisatie aan te pakken in uiteenlopende sectoren zoals voeding en landbouw, vastgoed, infrastructuur en vaardigheden.

Ook consumenten doen steeds meer hun best. Volgens een recente enquête verwacht meer dan 70% van de EU-burgers dat hun nationale regeringen en de EU meer positieve klimaatmaatregelen nemen, en 96% zegt een persoonlijke specifieke actie te zullen ondernemen om de koolstofuitstoot te helpen verminderen, of het nu gaat om het recycleren van afval, het beperken van het verbruik van wegwerpartikelen of het wijzigen van voedingsgewoonten.

Tijdens haar speciale toespraak op de jaarlijkse bijeenkomst 2020 van het World Economic Forum omschreef Ursula Von Der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, de Europese Green Deal als “Europa’s man op de maan moment”. De regio heeft een belangrijke kans en verplichting om de handen ineen te slaan om duurzame, inclusieve groei te creëren voor de huidige en toekomstige generaties.”

Koolstofprijs stijgt in reactie op maatregelen Europese Unie “Fit for 55

Ingvild Sørhus, hoofdanalist bij Refinitiv Carbon Research, licht toe: “De Europese koolstofprijs reageerde positief op de bekendmaking van het ‘fit for 55’-pakket, met een onmiddellijke stijging van 5 procent. Wij zien dit echter meer als een opluchtingsrally dan als een reactie op de vermeende verrassingen in het pakket.”

Hæge Fjellheim, directeur van Carbon Research bij Refinitiv, zegt hierover: “Geen van de voorgestelde aanpassingen is echt verrassend, de meeste vallen binnen de ontwerpopties die de afgelopen weken zijn besproken en uitgelekt. De gekozen opties neigen allemaal naar de meer ambitieuze, strakkere kant en bij elkaar genomen vormt het voorstel een mix die het EU-ETS zal versterken.”

Belang van emissiehandel om de 2030 klimaatdoelstelling te halen

Hæge Fjellheim, directeur Carbon Research bij Refinitiv, merkt op: “De Europese koolstofmarkt bereidt zich al lang voor op een strakker toekomstig evenwicht met prijzen die dit jaar recordhoogtes boven de 50 euro/ton hebben bereikt.

“De prijsstijging van de emissierechten is grotendeels het gevolg van de anticipatie op een hogere Europese klimaatambitie, waardoor emittenten zich meer bewust worden van een koolstofbeperkte toekomst en nieuwe marktspelers uit de financiële sector worden aangetrokken.”

Ingvild Sørhus, hoofdanalist bij Refinitiv Carbon Research: “Het vertrouwen in het EU-ETS als vlaggenschipinstrument van het klimaatbeleid is terug, nu het niet langer wordt achtervolgd door het spook van zwakke ambitie met overaanbod en lage prijzen tot gevolg.”

Anders Nordeng, senior analist bij het Refinitiv Carbon Research: “De voorstellen weerspiegelen duidelijk het standpunt van de Commissie dat de emissiereductie veel te traag is verlopen in sectoren die tot dusver grotendeels onder het toezicht van de lidstaten zijn gelaten. De opneming van het zeevervoer in de EU-ETS en de invoering van een afzonderlijk handelssysteem voor het wegvervoer en gebouwen tonen aan dat de Commissie gelooft in de uitbreiding van de koolstofbeprijzing tot nieuwe sectoren.”

Opzet van het EU-ETS

Anders Nordeng, senior analist bij het Refinitiv Carbon Research: “Met de geleidelijke afschaffing van de gratis toewijzing heeft de Commissie gekozen voor een voorzichtige aanpak van de omstreden kwestie van een aanpassingsmechanisme voor de koolstofgrens, waarschijnlijk om de steun van de Europese industrie en beleidsmakers te verzekeren en om te voorkomen dat internationale partners worden opgehitst.”

Ingvild Sørhus, hoofdanalist bij Refinitiv Carbon Research: “Met het voorstel om de marktstabiliteitsreserve te versterken, krijgt het Europese emissiehandelssysteem een sterk instrument in handen als het overschot zich begint op te stapelen. Dit zal de klimaatintegriteit van het systeem blijven waarborgen, maar tegelijkertijd zullen de voorgestelde aanpassingen van de parameters van het mechanisme de MSR een minder prominente rol geven in perioden van een strakker evenwicht. Ook de vaststelling van het aantal emissierechten in de reserve op 400 Mt is een signaal dat de Commissie niet zal toestaan dat het systeem wordt afgezwakt”.

Meer ecoTips artikels over het Europese klimaatbeleid

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.