tetra pak

Tetra Pak krijgt dubbele A-score voor aanpak klimaatverandering en bosbehoud

Tetra Pak kreeg voor het vierde opeenvolgende jaar een plaats op de A-lijst van internationale milieuorganisatie CDP. Het bedrijf haalde een dubbele A.

Tetra Pak is een van het handvol namen dat een dubbele ‘A’ kreeg. In totaal kregen bijna 15.000 bedrijven een score op basis van gegevens die ze indienden via de CDP-vragenlijsten over klimaatverandering en bosbehoud in 2022. 

CDP gebruikt een gedetailleerde en onafhankelijke methode om bedrijven te beoordelen. Die krijgen een score van A tot D toegekend op basis van de volledigheid van de informatie, het bewustzijn en het beheer van milieurisico’s, en best practices op het vlak van leiderschap wat betreft milieu. Bedrijven die geen of onvoldoende informatie verstrekken, krijgen een F.

Rol van voedselsystemen

“Aangezien voedselsystemen verantwoordelijk zijn voor ongeveer een derde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, moeten mondiale spelers zoals wij samenwerken in de hele waardeketen om de verandering te versnellen”, aldus Gilles Tisserand, vicepresident Klimaat & Biodiversiteit van Tetra Pak. 

De dubbele A-score benadrukt de jarenlange inzet van Tetra Pak voor het klimaat. Zo heeft het bedrijf de operationele uitstoot van broeikasgassen in 2021 met 36 procent verminderd. Daarbij was 80 procent van de elektriciteit afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Het versnelde ook de werkzaamheden met de 44 grondstofleveranciers die deel uitmaken van hun “Join Us in Protecting the Planet”-initiatief.

lees ook

Anheuser Busch InBev, KBC-groep, Proximus en Ontex krijgen A-label voor klimaatinspanningen

Landherstel in Brazilië

Een ander voorbeeld van het belang van samenwerking lanceerde het bedrijf begin 2022 met de lokale ngo Apremavi een initiatief voor landherstel in Brazilië. Het doel: tegen 2030 tot 7.000 hectare van het Atlantische Woud herbebossen.

In augustus 2022 werd Tetra Paks doelstelling om tegen 2050 in de hele waardeketen netto-nul broeikasgasemissies te bereiken, goedgekeurd door het Science Based Target initiative (SBTi). Voor het bedrijf betekent dit een reductie van 46 procent van de absolute scope 1, 2 en 3 broeikasgasemissies tegen 2030, en een reductie van 90 procent over dezelfde scopes tegen 2050.

Voor de toekomst formuleerde Tetra Pak aanvullende ambitieuze doelstellingen, zoals het halveren van voedselverspilling, waterverbruik en de koolstofvoetafdruk van zijn best practice-verwerkingslijnen tegen 2030. 

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.