Tex Gunning - CEO LeasePlan

Tex Gunning: “Bedrijven hebben niet veel tijd om wagenparken elektrisch te maken en de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen”

Bedrijven moeten in een korte tijdspanne overschakelen op een elektrisch wagenpark als we de ergste gevolgen van de klimaatverandering willen vermijden.  Dat is de belangrijkste conclusie uit het recente whitepaper ‘Road to COP26: How corporate fleets can fight climate change’, waarmee LeasePlan bedrijfsleiders oproept om in actie te schieten.

Tex Gunning, CEO van LeasePlan, geeft uitleg.

Advertising
 

Het rapport benadrukt dat de meerderheid van de nieuwe auto’s in Europa bedrijfswagens zijn. Dit betekent dat bedrijfswagens vandaag een groot aandeel hebben in de uitstoot van vervuilende gassen en dat de switch naar een elektrische vloot een enorme stap zou zijn naar een emissievrije wereld.

Bedrijfsleiders moeten hun volle verantwoordelijkheid nemen om klimaatverandering te bestrijden. Switchen naar een elektrische vloot is een van de eenvoudigste en meest effectieve manieren om impact te hebben. Als we met COP26 in november een degelijk plan kunnen opstellen, dan hebben we een echte kans om de uitstoot van ons wegvervoer te stoppen en ons deel van het werk te doen om de wereldwijde opwarming tot 1,5°C te beperken. We hebben maar weinig tijd meer om de ergste gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen en we zijn het aan onze kinderen en kleinkinderen verplicht om deze kans niet te laten liggen.

Dit zijn de belangrijkste conclusies van de whitepaper:

Zes op tien verkochte auto’s in Europa zijn bedrijfswagens. Benzine- en dieselvoertuigen waren in 2019 nog steeds goed voor 96% van de nieuwe inschrijvingen van bedrijfswagens. Daarbij komt dat bedrijfswagens gemiddeld 2,25 keer meer afstand afleggen dan auto’s in privébezit. Wagenparken van bedrijven kunnen daardoor ofwel een trieste bijdrage tot de klimaatverandering leveren of juist een cruciaal onderdeel van de oplossing zijn.

Experts zijn het roerend eens dat de overstap naar elektrische wagens grote voordelen biedt om de uitstoot van ons vervoer te verminderen. Dat is zeker het geval als elektrische wagens aangedreven worden door duurzame bronnen, zoals wind- en zonne-energie.

De effecten van het gebruik van elektrische wagens zijn nu al voelbaar op wereldschaal. Sinds 2000 is de uitstoot van het wereldwijde transport met 1,9% per jaar toegenomen, maar in het jaar 2019 was er sprake van een afname van 0,5%. Het verschil: verbeteringen op het gebied van efficiëntie, breder gebruik van biobrandstoffen, en een toename van het aantal elektrische voertuigen op de weg.

Recente klimaatstudies stellen dat de CO2-uitstoot tegen 2030 met 45% moet verminderen als we de grootste impact van de klimaatverandering willen vermijden. Helaas voorspelt een analyse van de VN dat de uitstoot met 16% kan toenemen en zo een temperatuurstijging van 2,7°C ten opzichte van de pre-industriële periode kan veroorzaken. Dit zou onomkeerbaar zijn en een negatieve impact hebben op het leven op Aarde.

LeasePlan engageert zich om tegen 2030 een nuluitstoot te bereiken voor zijn gehele gefinancierde vloot. LeasePlan is ook een stichtende partner van EV100, een initiatief van The Climate Group dat in september 2017 in het kader van de Algemene Vergadering van de VN gelanceerd werd en de switch naar elektrische voertuigen bij de grootste bedrijven ter wereld wil promoten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.