BACA
(Beeld: BACA)

The Shift en WWF lanceren Belgian Alliance for Climate Action

The Shift en WWF België lanceerden in oktober met Belgian Alliance for Climate Action een Belgische klimaatalliantie. Ze nodigen alle Belgische organisaties die hun broeikasgasuitstoot willen verminderen en hun klimaatambities willen verhogen uit om zich aan te sluiten bij het initiatief. Al 61 organisaties deden dat en hebben zich er zo toe verbonden hun activiteiten af te stemmen op de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs: de opwarming van de aarde onder de 2°C houden en al het mogelijke doen om die te beperken tot 1,5°C.

Een aantal vooraanstaande organisaties, zoals het World Economic Forum, roepen bedrijfsleiders op om het klimaat centraal te stellen bij het herstel van de economie na de coronacrisis. The Shift, een netwerk voor duurzame ontwikkeling in België, en de Belgische afdeling van het WWF, een van de grootste onafhankelijke natuurbehoudorganisaties te wereld, boden met het initiatief Belgian Alliance for Climate Action een antwoord op die oproep. Ze lanceerden het op 12 oktober op de productiesite van Danone in Rotselaar, na een debat met verschillende bedrijfsleiders rond de centrale vraag: ‘Hoe kunnen we samen iets doen om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te behalen?’.


Organisaties van eender welke omvang

De Belgian Alliance for Climate Action is een platform voor Belgische organisaties van eender welke omvang en uit eender welke sector die meer klimaatambitie willen tonen en Scienced Based Targets (SBT, een reeks wetenschappelijk onderbouwde doelen voor bedrijven om hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen, red.) willen gebruiken. Als medeoprichter van de SBT’s zal WWF zijn expertise in het definiëren van doelstellingen delen met de leden van de alliantie. Als een van ’s werelds belangrijkste onafhankelijke milieuorganisaties zal WWF daarnaast ook de banden aanhalen met andere klimaatallianties over de hele wereld.

De leden van de Belgian Alliance for Climate Action verbinden zich ertoe om binnen één jaar nu hun toetreding het SBT-proces in gang te zetten. Eens die stap gezet is, hebben ze twee jaar de tijd om hun doelstellingen te laten valideren. Organisaties die hun SBT’s al hebben vastgelegd, zullen de Belgian Alliance for Climate Action en haar leden ondersteunen met één of meer van de volgende activiteiten: de dialoog aangaan over klimaatactie met leveranciers, werknemers en investeerders; onderzoek en reflecties publiceren over de praktische stappen die moeten worden genomen om een bedrijfsmodel te ontwikkelen in lijn met de SBT’s en om de klimaatdoelstellingen te ondersteunen en, ten slotte, andere leden begeleiden of inspireren om aan de eisen van de SBT’s te voldoen en het klimaatbeleid in hun eigen bedrijf te versnellen.

Workshops en trainingsessies

The Shift en WWF België zullen daarnaast verschillende soorten workshops organiseren voor de leden van de alliantie: sectorspecifieke workshops, workshops rond milieu en de ecologische voetafdruk en trainingsessies over nieuwe tools en technologieën. Ook zullen de organisatoren de leden helpen hun partners aan te moedigen zich ook aan te sluiten.

“Delhaize heeft samen met Ahold Delhaize deze zomer haar nieuwe SBT’s voor 2030 aangekondigd, waaronder het halveren van de koolstofuitstoot van onze activiteiten en het betrekken van leveranciers en klanten bij het aanpakken van de uitstoot in onze toeleveringsketen”, licht Roel Dekelver, communicatiemanager bij Delhaize, toe waarom de winkelketen zich heeft aangesloten bij de Belgian Alliance for Climate Action. “We zijn er ons terdege van bewust dat de klimaatverandering invloed heeft op onze planeet en op die manier waarop voedsel verbouwd wordt. Door het stellen van de SBT’s en deel te nemen aan het initiatief van The Shift en WWF België verbinden we ons ertoe een leidende rol te spelen in het mitigeren van de wereldwijde klimaatcrisis en het voorbereiden van een meer veerkrachtige en gezonde toekomst.”

“Om de doelen uit het Parijsakkoord te behalen moeten organisaties ambitieuzer worden en hun ambities daarbij in lijn brengen met wetenschappelijk onderbouwde, concrete activiteiten”, vertelt Renat Heuberger, CEO van South Pole, een ander lid van de Belgian Alliance for Climate Action. “Sinds onze start in 2006 zetten wij ons met South Pole in om klimaatverandering te bestrijden. Dat doen we door het ondersteunen van projecten die de wereldwijde CO2-uitstoot verlagen en het helpen van bedrijven bij het realiseren en verzilveren van hun transitie naar een klimaatneutrale toekomst en het omzetten van investeringen naar duurzame impactfondsen.”

“Het bedrijfsleven moet zijn klimaatbeleid hervormen en daarin willen wij het voortouw nemen”, motiveert VELUX bij monde van Public Affairs Manager Sabine Pauquay zijn engagementsverklaring aan Belgian Alliance for Climate Action dan weer. “Het Science Based Target Initiative (SBTI) heeft onze doelstellingen goedgekeurd en verklaard dat ze in lijn zijn met het streefdoel van de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C door tegen 2030 55% minder broeikasgas uit te stoten en tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.”

Truike Vercruysse, Head of Sustainability bij Belfius: “Ons lidmaatschap bij de Belgian Alliance for Climate Action is volledig in lijn met onze strategie om CO2-neutraal te worden, wat we met dank aan onze partner CO2logic reeds bereikten voor onze interne activiteiten. We verbinden ons er met dit lidmaatschap toe om uiterlijk over twee jaar doelstellingen voor de noodzakelijke vermindering van de CO2-uitstoot voor onze kernactiviteiten te formuleren met behulp van de methodologie van de SBT’s, zodat onze doelstellingen in overeenstemming zijn met de ambities uit het klimaatakkoord van Parijs.”

Ook Triodos Bank, dat zweert bij duurzaam bankieren, ondertekende niet geheel onverwacht een lidkaart van de Belgian Alliance for Climate Action. “Als een van de medeoprichters van het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), kunnen we de alliantie helpen. Dankzij de methode die PCAF heeft ontwikkeld, kunnen financiële instellingen de broeikasgasemissies van de financieringen en investeringen die ze doen, in kaart brengen”, aldus Thomas Van Craen, directeur van Triodos Bank België. Triodos Bank kon dankzij PCAF berekenen dat voor 2019 de bank via haar duurzame kredieten en fondsbeleggingen de uitstoot van 962 ton CO2 heeft voorkomen. Zesentachtig instellingen wereldwijd, goed voor bijna 17.500 miljard euro activa, gebruiken de PCAF-aanpak vandaag al. En dat aantal blijft stijgen. “Wij hopen dat dankzij (onze bijdrage aan) de Belgian Alliance for Climate Action almaar meer banken, fondsbeheerder en verzekeraars de PCAF-methode zullen gebruiken om hun koolstofemissies in kaart te brengen om daar vervolgens concrete doelstellingen aan vast te koppelen om die te reduceren. En niet enkel voor de categorie duurzame producten uit hun aanbod, maar voor al hun kredieten en fondsbeleggingen.”

Concrete acties

Lid worden van de Belgian Alliance for Climate Action, is mooi, maar de organisatoren verwachten ook concrete actie. Hoe ziet die eruit bij de leden die we spraken?

“Delhaize maakte deel uit van de stichtende werkgroep van de alliantie en neemt nu de rol op van mentor”, vertelt Dekelver. “Dat betekent dat we bijdragen aan de organisatie en het uitwerken van de workshops. En natuurlijk willen we kennis en ervaringen delen met andere organisaties. Met ons actieplan The Lion’s Footprint, dat bestaat uit verschillende initiatieven om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, geven we zelf het goede voorbeeld. We focussen daarbij op drie grote pijlers: minder plastic, minder CO2 en minder (voedsel)verspilling.”

“South Pole helpt bedrijven bij het behalen van hun duurzaamheidsdoelstellingen en het realiseren van groen herstel. Hierbij hoort ook het vastleggen van klimaatneutrale doelstellingen en het stimuleren van de nodige financiering”, aldus Heuberger. “Hernieuwbare energie en natuurlijke oplossingen bieden een (kost)efficiënte manier om de mijlpalen te bereiken. Bovendien kunnen bedrijven zich indekken tegen wereldwijde klimaatrisico’s, concurrentievoordeel opbouwen en hun merk versterken. Hierdoor ontstaat een intern en extern meetbaar resultaat. Naast onze intentie om te committeren aan een SBT, willen we, als ondersteunend en actief lid, de Belgian Alliance for Climate-leden met onze kennis en wereldwijde ervaring helpen om vandaag nog impactgedreven klimaatactie te ondernemen.”

“In het kader van onze Sustainability Strategy 2030”, aldus Pauquay, “zullen wij met VELUX het volgende ondernemen: zorgen dat we voor onze eigen activiteiten – scope 1 en 2 – CO2-neutraal zijn tegen 2030 door middel van verschillende acties, onder meer de vergroening van onze energie, maar ook de CO2-uitstoot van onze hele supply chain – scope 3 – met 50% verminderen door onze leveranciers aan te sporen om klimaatacties te ondernemen. We zullen ook in samenwerking met WWF de historische de historische CO2-uitstoot van de VELUX Groep neutraliseren, door bossen te herstellen en te beschermen. De combinatie van al deze ambitieuze acties zal ervoor zorgen dat we op ons 100-jarig jubileum in 2041 koolstofneutraal zullen zijn.”

“Wij bevinden ons momenteel in de SBTI-leer- en analysefase en kunnen dus nog geen gedetailleerd antwoord geven op de vraag welke initiatieven wij met Belfius in het kader van onze aansluiting bij de Belgian Alliance for Climate Change zullen nemen”, aldus Vercruysse.

“We moeten samen dringend veel meer ondernemen om de klimaatdoelstellingen van Parijs te behalen. Neem ‘ondernemen’ ook letterlijk want de vergroening heeft veel te bieden voor onze economie”, krijgt Van Craen het laatste woord.

Meer artikels over The Shift op ecoTips

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.