Thuis werken
The guy works from home. He sits in the kitchen at the table and uses a laptop computer and speaks on the phone. He is positive, his business is going well. - (Beeld: Adobe Stock)

Thuiswerken onvermijdelijk in slimme stad van de toekomst

Als honderd mensen van thuis uit werken sparen ze elk uur 4 liter autobrandstof en wordt er 7,4 kilogram minder CO2 uitgestoten. In de smart cities van de toekomst wordt telewerken dus wellicht het nieuwe normaal.

De cijfers zijn afkomstig van een studie van een onderzoeksteam uit Litouwen, Cyprus en Duitsland. Zij stellen dat van thuis uit werken een krachtig wapen is tegen energieverspilling en milieuproblemen, en het dus zeker deel wordt van de ontwikkeling van de zogeheten ‘slimme steden’ (smart cities) van de toekomst.

Pandemie

Het is wellicht niet te verwonderen dat het de covid-19-pandemie was die de onderzoekers de kans gaf om naar de rol van telewerk te kijken en de impact ervan op ons energieverbruik en de uitstoot van CO2 en andere verontreinigende stoffen.

“Als casus hebben we de werkgewoonten geanalyseerd van het personeel van een universiteit waar zowel aan telewerken, co-werken en werken op kantoor werd gedaan”, zegt medeauteur Paris Fokaides van de Kaunas University of Technology in Litouwen.
 
Volgens Fokaides waren de voordelen enorm op vlak van verminderd transport, maar wat nog meer opviel waren de veranderende patronen in de consumptie van energie. “De meerderheid van de organisaties sloot tijdens die periode de deuren en verminderde daarmee ook het energieverbruik en de consumptiepatronen voor zaken die voorheen gewoon business-as-usual waren”.

Belangrijke lessen voor smart cities

Volgens de onderzoekers zijn daar sterke lessen uit te trekken voor de ontwikkeling van de slimme steden van de toekomst die als doel hebben om de levenskwaliteit van burgers te verbeteren, inclusief de economie te versterken via de promotie van duurzame stadsmobiliteit en het verhoogd gebruik van schone energie.

Ook energiezuinige gebouwen en het slim beheren van afvalwater zullen er een belangrijke plaats innemen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.