‘Toolkits’ om transport en verwarming koolstofvrij te maken

Eurelectric (Union of the Electricity Industry) publiceerde onlangs zijn toolkits ‘decarbonizing transport‘ en ‘decarbonizing heating & cooling‘ die de visie van Eurelectric en zijn politieke aanbevelingen op deze domeinen toelichten.

Enorm potentieel

Het potentieel voor het koolstofvrij maken van de sectoren transport en verwarmen/koelen is enorm.

Transport is verantwoordelijk voor een vierde van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) in Europa. Het is een van de enige sectoren waarin de uitstoot nog steeds stijgt. De toolkit geeft een aantal aanbevelingen en beleidsmaatregelen die nodig zijn om het potentieel van elektro-mobiliteit te optimaliseren. Zo zijn er strengere CO2-emissienormen voor voertuigen en meer publieke laadpunten nodig.

In 2014 ging 75 procent van het energieverbruik voor het verwarmen of koelen van gebouwen in Europa gepaard met uitstoot van broeikasgassen. Het koolstofvrij maken van deze sector vormt dus een belangrijke uitdaging. Om de doelstellingen te bereiken, moet het energieverbruik en het gebruik van fossiele brandstoffen fors omlaag. Eurelectric stelt dat de EU innovatieve financieringsmogelijkheden moet ontwikkelen, heffingen op de elektriciteitsrekening moet aanpakken en lidstaten de nodige flexibiliteit moet geven.

Hans ten Berge, secretaris-generaal van Eurelectric: “De elektriciteitssector levert steeds meer koolstofvrije elektriciteit aan de consumenten. Elektriciteit wordt dan ook een evidente keuze met het oog op transport met lage uitstoot, alsook voor verwarming en koeling.”

Marc Van den Bosch, general manager van FEBEG : “Wij sluiten ons zeer graag aan bij deze campagne, maar benadrukken tevens de rol die gas kan spelen in het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, polluenten en fijnstof door deze sectoren, bv. via CNG/LNG-brandstoffen voor het transport en (micro)warmtekrachtkoppeling voor gebouwen.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.