Technische Universiteit Delft maakt zout water zoet op Lampedusa

Op het Italiaanse eiland Lampedusa installeerde TU Delft een grote demo-installatie. Die installatie produceert op een milieuvriendelijke manier drinkwater, zouten en chemicaliën uit zeewater.

Lampedusa is een klein eiland – 6.600 bewoners – ten zuiden van Italië dat jaarlijks zo’n 40.000 toeristen aantrekt en ook bekend staat voor de grote toestroom aan vluchtelingen.

Voor zijn waterbehoefte is Lampedusa volledig afhankelijk van zeewaterontzilting. Sinds 1972 staat er een ontziltingsinstallatie. Die stelt met een totale capaciteit van 3.500 kubieke meter per dag de watervoorziening veilig maar is niet zo milieuvriendelijk: 10 procent van het totale energieverbruik op het eiland gaat naar de installatie en de lozing van pekelwater in zee brengt schade toe aan het ecosysteem.

Restwarmte

Om het zeewater duurzamer te ontzilten sloot plaatselijk energiebedrijf Selis zich aan bij het water mining project van de TU Delft. De onderzoekers bouwden een grootschalige demo-installatie met een totale capaciteit van 50 kubieke meter dag. Projectleider Dimitris Xevgenos: “Het demosysteem levert zoet water, zouten en chemicaliën van hoge kwaliteit. Meer dan de helft van de benodigde stroom is daarbij afkomstig van restwarmte van de nabijgelegen energiecentrale.”

Meststoffen

Op Lampedusa is geen industrie, maar de winning van zouten en chemicaliën is op grotere eilanden als Cyprus zeker zinvol. “We onderzoeken de mogelijkheden om op Cyprus een volledig ontziltingssysteem te installeren en de materialen terug te geven aan de lokale economie. Daardoor ontstaat een circulaire economie”, aldus Xevgenos. Ontzilting van zeewater levert pekel op. Daarvan kunnen meststoffen voor de landbouw gemaakt worden, en zuren en basen als grondstoffen voor de chemische industrie. 

De TU Delft werkt samen met 38 bedrijven en universiteiten uit 12 verschillende landen. De demo-installatie op Lampedusa staat er nog tot eind december.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.