Cleantech Hero Energie 2021
(Beeld: Cleantech Flanders)

Turbulent Hydro is Cleantech Hero Energie 2021

De keuze van de jury van experts ging bijna unaniem naar Turbulent Hydro, dat op hoogtechnologische wijze kleine hydro-elektrische turbines ontwikkelde die energie uit rivieren omzet in stroom door gebruik te maken van gegenereerde draaikolken.

De jury was unaniem lovend over het project van Turbulent Hydro dat technologische innovatie, duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid onder één noemer plaatst.

Na een eerste selectie kwamen drie finalisten uit de bus: Smappee, The Sniffers en Turbulent Hydro. De jury was opnieuw erg onder de indruk van het niveau van de kandidaten. Die werden beoordeeld op:

  • de relevantie van de innovaties
  • het TRL-niveau
  • de impact in Vlaanderen en de internationale ambities van het bedrijf
  • de mate waarin het bedrijf als ambassadeur voor de Vlaamse cleantech kan optreden
  • de implementatie van de SDG’s
  • de samenwerking met alle schakels van de quadruple helix.

Bedrijven die de award 2021 in hun thema binnenhalen, hebben voor een jaar meer dan een voet voor. Zij mogen niet alleen een jaar lang het label dragen, maar mogen ook hun innovatie voorstellen op G-STIC2022 en ze worden promotioneel via de kanalen van Cleantech Flanders gesteund. Bovendien mag de winnaar zijn bedrijf voorstellen in een bedrijfsreportage van 2 minuten die voor promotionele doeleinden kan gebruikt worden.

turbulent microwaterkracht

Over Turbulent Hydro

Turbulent Hydro verandert de manier waarop nieuwe waterkracht wordt ontwikkeld. Een Turbulent-microwaterkrachtcentrale vereist geen dammen, geen rivierbelemmeringen en geen grote infrastructuur. Het systeem heeft genoeg aan 1,5 meter hoogteverschil in water om energie op te wekken. Daardoor resulteert deze technologie in een visvriendelijke, onderhoudsarme waterkrachtinstallatie die efficiënt 24u/7d/365d continu schone elektriciteit produceert.

Turbulent Hydro heeft internationaal veel potentieel en runt al projecten in Chili, Taiwan, de Filippijnen, Indonesië, Congo, Thailand, Portugal, Estland, Slovenië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, en natuurlijk in België. Door het installeren van gedistribueerde clusters van turbines kunnen hele regio’s worden voorzien van 100% groene, schone, stabiele en betrouwbare elektriciteit.

CEO dr. ir. Walter Buydens: “Turbulent is erg opgetogen met deze CleanTech Hero-erkenning en is erg dankbaar. We zullen het vertrouwen van de jury niet beschamen.”

“Turbulent werkt samen met de natuur en met oog voor de lokale gebruikers en lokale tewerkstelling. Nu we aan TRL niveau 9 zitten en dus het stadium van proven-technology hebben bereikt, zowel in Europa als op drie andere continenten en in uiteenlopende klimaatomstandigheden, zijn onze ambities niet meer te stoppen. We voelen ons dan ook een echte CleanTech Hero.”

“De energietransitie zal in dit decennium een enorme boost krijgen. Dit maakt ons enthousiast. Met Turbulent hebben we een positieve impact op sociaal en milieuvlak. Als bedrijf hebben we daarnaast zeker oog voor het financiële plaatje. In deze scale-upfase streeft Turbulent naar een omzet van 25 mio euro tegen 2027. Om dit te realiseren zijn we op dit eigenste ogenblik bezig aan een kapitaalsronde waar we ambiëren om 4 miljoen euro op te halen bij impactinvesteerders.”

Turbulent Hydro draagt bij tot de SDG-doelstelling van betaalbare en schone energie (SDG 7), net zoals aan andere SDG’s, waaronder die voor water (SDG 6), veerkrachtige infrastructuur (SDG 9) en klimaatverandering (SDG 13).

www.turbulent.be

Meer ecoTips artikels over Turbulent

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.