UAntwerpen focust op biodiversiteit in onderzoeksplatform BIONEXT

Met het nieuwe onderzoeksproject BIONEXT willen wetenschappers van onder meer de Universiteit Antwerpen ervoor zorgen dat natuur en biodiversiteit aan de basis liggen van de keuzes die door beleidsmakers worden gemaakt.

Onderzoeksproject BIONEXT zal vier jaar lopen en wordt gefinancierd door het EU onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe en UK Research and Innovation (UKRI). Het project heeft tien partners uit acht Europese landen en wordt gecoördineerd door het Finnish Environment Institute.

Samenwerken voor harmonie

Het onderzoeksproject wil de opgedane kennis ook op een kwalitatieve manier integreren bij de brede bevolking en ze op een gebruiksvriendelijke manier beschikbaar maken.

“We willen illustreren hoe verschillende organisaties en sectoren moeten samenwerken om op een duurzame manier, in harmonie met de natuur, te leven. Wanneer er beleid wordt ontworpen, dient de bescherming van de biodiversiteit altijd in acht te worden genomen. Op die manier kunnen in meerdere sectoren win-wins worden gerealiseerd en worden onbedoelde gevolgen van een verlies aan biodiversiteit net beperkt”, aldus professor Hans Keune van de leerstoel Zorg en Natuurlijke leefomgeving van UAntwerpen.

lees ook

Grote merken helpen bossen beschermen

Leidraad bieden

Het project zal onder meer good practices verzamelen van bestaande praktijken waarin organisaties de relatie van de samenleving met de natuur op een positieve manier hebben veranderd.

Zo noemt Keune de Green Deal in de Vlaamse zorgsector, die op 15 maart van start gaat, als goed voorbeeld. “Er worden maatregelen genomen om minder single use plastics te gebruiken, om minder antibiotica voor te schrijven en de natuur meer te integreren in de zorginstelling”, aldus Keune.

De factoren die aan hun succes ten grondslag liggen, worden door de onderzoekers geanalyseerd. Al deze info wordt door BIONEXT gebruikt om een BIONEXT Pathways-applicatie op poten te zetten. Die kan organisaties een leidraad bieden voor de uitvoering van beleid in hun eigen regio.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.