e-mobility EV's elektrische auto's

Umicore en PowerCo richten joint venture op voor Europese productie van batterijmaterialen

Umicore en de batterijproducent van Volkswagen Groep, PowerCo, zetten een grootschalige toeleveringsketen op voor duurzame batterijen. De joint venture investeert 3 miljard euro om tegen het einde van het decennium jaarlijks de batterijmaterialen voor 2,2 miljoen volledige elektrische wagens te produceren.

Umicore en PowerCo richten een joint venture op met hoofdzetel in Brussel. Het doel: de productie van precursor- en kathodematerialen in Europa. Vanaf 2025 zal de joint venture, die pas later een naam krijgt, de Europese batterijcelfabrieken van PowerCo voorzien van deze kritieke materialen.

Opmars e-mobiliteit

De partners willen tegen het einde van het decennium voor 160 GWh celcapaciteit per jaar aan kathodematerialen en hun precursoren produceren. Dat komt neer op een jaarlijkse productiecapaciteit voor ongeveer 2,2 miljoen volledig elektrische wagens. Actieve kathodematerialen bepalen de overgang naar e-mobiliteit. Ze vormen de belangrijkste technologische hefboom voor de eindprestaties van een batterij en vertegenwoordigen het grootste deel van de batterijkosten. 

Frank Blome, CEO van PowerCo: “De beschikbaarheid, kost en technische prestaties van batterijcellen zijn kritieke vereisten voor de succesvolle opmars van e-mobiliteit. Door aanzienlijke productiecapaciteit op te bouwen, kunnen wij de snel groeiende vraag naar batterijmaterialen voor onze belangrijkste klant Volkswagen AG veiligstellen op het vlak van volume en dit aan een optimale kost. Tegelijkertijd wordt de waardecreatie hier in Europa gelokaliseerd en wordt een duurzame, transparante toeleveringsketen met hoge milieu- en sociale normen gecreëerd.”

Verantwoorde bevoorrading

Daarnaast gaan Umicore en PowerCo samenwerken op het vlak van duurzame en verantwoorde bevoorrading van grondstoffen, een domein waarin Umicore leider is in haar industrie. Umicore gaat ook raffinagediensten bieden aan PowerCo. Bovendien streven beide partners in een later stadium ook naar raffinage en recyclage van batterijen, gebaseerd op de technologie en knowhow van Umicore.

De productie van de joint venture gaat naar verwachting in 2025 van start, om de fabriek van PowerCo in Salzgitter te bevoorraden, en zal in 2026 een jaarlijkse capaciteit van 40 GWh bereiken. De jaarlijkse productiecapaciteit van de joint venture wordt tegen het einde van het decennium uitgebreid tot 160 GWh, al naargelang de ontwikkeling van de markt en de vraag. De ideale productielocatie wordt momenteel nog bepaald.

Eerste speler

De langetermijnsamenwerking biedt beide partners een aanzienlijk voordeel als eerste speler op de snelgroeiende markt voor e-mobiliteit in Europa. Samen gaan ze ongeveer 3 miljard euro investeren in nieuwe productiecapaciteit voor batterijmaterialen.

Het partnerschap verschaft Umicore gewaarborgde toegang tot een belangrijk deel van de Europese vraag naar kathodematerialen voor EV. Het geeft PowerCo op aanzienlijke schaal veilige en concurrentiële toegang tot de innovatieve, duurzame en op maat gemaakte hoog-performante batterijmaterialen van Umicore voor haar uniforme batterijcellen in Europa. Umicore’s intellectuele eigendom en knowhow worden via een licentieovereenkomst ter beschikking gesteld aan de joint venture om haar leidende technologische positie te verzekeren.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.