Umicore krijgt SBTi-validatie voor reductiedoelstellingen

Het Science Based Targets initiative (SBTi) valideerde de tussentijdse broeikasgasreductiedoelstellingen van Umicore voor 2030 als wetenschappelijk onderbouwd en in lijn met de Overeenkomst van Parijs om de wereldwijde temperatuurstijging deze eeuw te beperken tot 1,5 graad of ruim onder de 2 graden Celsius.

De SBTi valideerde de middellangetermijndoelstellingen van de groep voor 2030 om haar Scope 1- en Scope 2-emissies van broeikasgassen met 50 procent te verminderen ten opzichte van het basisscenario van 2019, en de doelstelling om haar Scope 3-uitstoot met 42 procent te verminderen per ton aangekochte materialen.

Scope 1 verwijst naar de directe emissies van de activiteiten van het bedrijf in zijn vestigingen wereldwijd en Scope 2 verwijst naar de aankoop van energie, in dit geval voornamelijk elektriciteit. Scope 3 heeft betrekking op emissies die doorheen de volledige waardeketen worden gegenereerd.

Positieve bijdrage maximaliseren

“Deze wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen zullen ons er nog meer toe aanzetten om de impact van onze activiteiten op het milieu te minimaliseren en onze positieve bijdrage aan de maatschappij te maximaliseren,” zei Géraldine Nolens, Executive VP, ESG en Chief Legal Counsel.

De SBTi biedt als samenwerkingsverband tussen CDP, het World Resources Institute (WRI), het WWF en het Global Compact van de VN, robuuste methoden en richtlijnen voor bedrijven om wetenschappelijk onderbouwde doelen te stellen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Doelstellingen zijn wetenschappelijk onderbouwd wanneer ze in overeenstemming zijn met wat de recentste klimaatwetenschap noodzakelijk acht om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te halen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.