afval sorteren plastic kantoor

Beloond worden om te sorteren: de weg naar een circulaire verpakkingsindustrie

Bedrijfsmatige plastic verpakkingen zijn onmisbaar voor bedrijven, maar worden niet altijd op de juiste manier gesorteerd. Valipac neemt bedrijven mee in het circulaire verhaal en beloont wie goed sorteert.

De circulaire economie van bedrijfsmatige plastic verpakkingen wordt steeds meer omarmd door bedrijven. Nieuwe standaarden en verschillende campagnes van onder andere Valipac, helpen bedrijven op weg naar een circulaire verpakkingsindustrie. Toch zijn er bedrijven die achterblijven en is er ruimte voor verbetering om de recyclagecijfers te doen stijgen. Hoe kan jij als onderneming bijdragen aan de circulaire verpakkingsindustrie en wat krijg je hiervoor in ruil?

Circulaire verpakkingsindustrie: waar staan we nu?

Bedrijfsmatige plastic verpakkingen worden in grote hoeveelheden gebruikt. We denken hierbij voornamelijk aan plasticfolies en -hoezen die rond palletten worden gewikkeld. Vandaag de dag slagen al veel bedrijven erin om plastic verpakkingsafval selectief te sorteren, zodat het op een correcte manier gerecycleerd kan worden. Hoe wordt de circulariteit van plastic verpakkingen bepaald en waar staan we vandaag al?

We weten dat 62% van het plastic verpakkingsafval effectief wordt gerecycleerd.

Filip Vangeel, Manager Sustainability bij Valipac

Om de circulariteit van bedrijfsmatige plastic verpakkingen te analyseren, is het belangrijk om de huidige situatie in kaart te brengen. Dat is het punt waarop Valipac in het verhaal komt. Valipac is het beheersorganisme voor bedrijfsmatig verpakkingsafval en helpt bedrijven de wettelijke recyclagedoelstellingen aan te tonen. In dat kader verzamelt ze data bij afvalophalers en traders om de levenscyclus van o.a. het plastic verpakkingsafval in kaart te brengen.

Op die manier weet ze hoeveel plastic verpakkingen er op de Belgische markt zijn gebracht en welk percentage hiervan effectief wordt gerecycleerd. Valipac traceert en controleert ook de eindbestemming van dit verpakkingsafval. Van het percentage dat naar recyclage gaat (62%), wordt ongeveer 60% nog buiten Europa verwerkt. De uitdaging voor de komende jaren zal zijn om de recyclagecapaciteit in Europa te verhogen om ervoor te zorgen dat ons plastic afval meer lokaal wordt gerecycleerd.

Regelgeving rond circulariteit

De overheid wordt dus mede door organisaties zoals Valipac gevoed met waardevolle data die ingezet kan worden om gerichtere campagnes en regelgeving te realiseren. Het circulaire verhaal van bedrijfsmatig plastic afval is nog niet zo oud. Het begon allemaal met het Actieplan Circulaire Economie van de Europese Commissie. Hieruit vloeide de Green Deal dat iets verder reikt dan louter de circulariteit van plastic verpakkingen. Recent heeft de EU de regelgeving rond het transport van afval (de Waste Shipment Regulation) herzien. De verstrengde regels leggen een exportban voor plastic verpakkingsafval op naar niet-OESO-landen en moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk plastic verpakkingsafval binnen Europa gerecycleerd wordt.

Overbodige verpakking bestaat niet

“Een overbodige verpakking bestaat eigenlijk niet”, volgens Vangeel. De meeste verpakkingen hebben weldegelijk een functie. De kunst bestaat erin om deze verpakkingen op een circulaire manier te verwerken zodat ze hergebruikt kunnen worden.

“Het begint allemaal met het ontwerp van de verpakkingen: hoe milieuvriendelijker de verpakking, hoe beter de kwaliteit van het recyclaat achteraf is”, vertelt Vangeel. In eerst instantie is het selecteren van de juiste materialen belangrijk, waarbij de voorkeur uitgaat naar mono-materiaal (bestaande uit één type grondstof) in tegenstelling tot multi-materiaal dat uit meerdere grondstoffen bestaat. Mono-materiaal geniet de voorkeur en is veel eenvoudiger te recycleren. Daarnaast heeft de bedrukking van plastic materiaal een negatieve invloed op het recyclageproces en kunnen de gekleurde korrels niet als hoogstaand recyclaat gecategoriseerd worden. Wanneer het recyclaat op een kwalitatieve manier gecreëerd en opnieuw ingezet kan worden, spreken we van een circulair proces.

Willen maar niet altijd kunnen

Hoewel er diverse regelgeving bestaat rond circulaire verpakkingen en organisaties zoals Valipac zich inzetten om bedrijven te begeleiden in hun circulaire aanpak, zijn nog lang niet alle bedrijven in het circulaire verhaal gestapt. Het probleem doet zich voornamelijk voor bij kleinere bedrijven met een gebrek aan capaciteit om al die bedrijfsmatige plastic verpakkingen te sorteren.

Een tweede factor heeft te maken met onwetendheid. Veel grote bedrijven hebben steeds vaker een aparte duurzaamheidsafdeling die zich hierover buigt, maar in kleinere bedrijven is dat niet vanzelfsprekend waardoor er een gebrek aan kennis ontstaat. Valipac faciliteert de toegang tot kennis met de Valipac Academy, waar bedrijven tips en tricks leren over sorteren en circulaire bedrijfsmatige verpakkingen.

Beloningsmechanisme

Goed sorteren draagt niet alleen bij aan de circulaire economie, het heeft ook heel wat voordelen voor jouw bedrijf. In eerste instantie is het simpelweg verboden om plastic afval bij het restafval te deponeren: dit is financieel gezien ook niet de meest winstgevende keuze. Om bedrijven te stimuleren hun plastic verpakkingsafval te sorteren, riep Valipac enkele beloningsmechanismes in het leven.

Valipac beloont bedrijven die hun bedrijfsmatig verpakkingsafval correct sorteren.

Filip Vangeel, Manager Sustainability bij Valipac

Zo is er de recyclagepremie die bedrijven beloont voor het selectief sorteren van hun plastic verpakkingsafval. Per ton gesorteerd en gerecycleerd verpakkingsafval dat wordt aangeboden door hun afvalophaler, ontvangen bedrijven een premie van 30 euro. Voor bedrijven met beperkte hoeveelheden verpakkingsfolies of die gebrek hebben aan plaatsingsruimte voor containers, werd een aangepaste premie geïntroduceerd, namelijk de ‘zakpremie’. Deze premie bedraagt 50 cent per aangekochte zak die wordt opgehaald bij de lediging van de papier/karton-container.

Tot slot introduceerde Valipac vorig jaar een bonus om het gebruik van recyclaat in plastic verpakkingen te stimuleren. Via het platform myrecycledcontent.be brengt Valipac gebruikers van verpakkingen in contact met verpakkingsproducenten en -leveranciers die verpakkingen met gerecycleerd materiaal aanbieden. Wanneer bedrijven verpakkingen gebruiken die gerecycleerd materiaal bevatten, krijgen ze per ton gerecycleerd plastic een bonus van 50 euro. Op die manier wordt de aanschaf van gerecycleerd plastic extra gefaciliteerd en gestimuleerd.

lees ook

Grenzeloos vizier: recyclage van bedrijfsmatig verpakkingsafval 

De doelstellingen rijken verder dan louter te focussen op bewustwording. Met deze reeks premies wil Valipac bedrijven aanmoedigen om effectief over te gaan tot actie. “Dit is een eerste stap om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het ingezamelde afval zo hoog mogelijk is, om nadien een zo hoog mogelijke kwaliteit van het recyclaat te verkrijgen”, besluit Filip Vangeel. Valipac zal zich blijven inzetten met nieuwe campagnes om bedrijven te stimuleren en begeleiden in de weg naar een betere circulaire economie voor bedrijfsmatige plastic verpakkingen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.