Veritas en Recycling Partners Belgium gaan samenwerken voor duurzamer afvalbeheer

Veritas brengt vanaf april haar volledige afval- en materialenbeheer onder bij Recycling Partners Belgium (RPB). Een centraal gecoördineerd en kwalitatief afval- en materiaalbeleid moet zorgen voor een duurzamere afval- en materialenketen, zowel in de winkels als in het distributiecentrum. De keten wil zo ook inspelen op de toenemende consumentenvraag naar duurzaamheid.

In een organisatie met 120 winkels in België en een centraal distributiecentrum in Tisselt is het een uitdaging om te monitoren welke materialen waar en wanneer aanwezig zijn. Datzelfde geldt voor correcte sortering en de aansturing van partners voor de ophaling en verwerking.

Veritas wil daarom het afval- en materialenbeleid verder optimaliseren, een afvalhandboek ter beschikking te stellen van elke medewerker, bronsortering promoten en operationeel mogelijk maken met sorteereilanden, -instructies en -opleidingen. Dit moet leiden tot afvalpreventie, restafvalreductie en hogere recyclagescores.

lees ook

Nestlé dringt maandelijkse hoeveelheid restafval per werknemer terug van 2 kilogram naar 25 gram

Centraal aanspreekpunt

RPB zorgt voor één centraal aanspreekpunt, de nodige tools en de implementatie, en dat zowel op de werkvloer als op vlak van datamanagement. Vervolgens koppelt RPB de materialen aan de best mogelijke operationele ophalers en verwerkers, en rapporteert het regelmatig de resultaten.

De focus van de strategische samenwerking ligt behalve op duurzaamheid, ook op operational excellence, innovatieve techniek, marktconformiteit, interne processen en vereenvoudiging van het facturatie- en administratieproces. Door dit uit te besteden wil Veritas sneller tot het gewenste resultaat komen en kan de keten zich intussen volledig focussen op haar core-retailactiviteiten.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.