Verlaging energieheffing

Verlaging energieheffing voor wie 20-25MWh verbruikt

De Vlaamse Regering keurde op voorstel van minister van Energie Bart Tommelein een aanpassing aan de energieheffing goed. De categorie met een jaarverbruik van 10 tot 20 MWh wordt uitgebreid tot 25 MWh. Daarmee zakt de heffing voor 9.000 gezinnen en 18.000 zelfstandigen van 770 naar 290 euro per jaar.

 

9.000 gezinnen en 18.000 zelfstandigen

De energieheffing werd in het leven geroepen om de schuldenput van de groenestroomcertificaten te dempen. De heffing is onderverdeeld in schijven. In de huidige categorie van 20 tot 50 MWh, betaal je jaarlijks 770 euro. In de categorie eronder (10 tot 20 MWh) betaal je 290 euro. Gezinnen die elektrisch verwarmen vallen meestal net in die hogere schijf.

De Vlaamse Regering keurde een voorstel van minister Bart Tommelein goed: de categorie met een jaarverbruik van 10 tot 20 MWh wordt uitgebreid tot 25 MWh. Hierdoor betalen 9.000 gezinnen, die meestal in die schijf vallen doordat ze elektrisch verwarmen, 480 euro minder. Ook voor 18.000 zelfstandigen, vrije beroepen en kleine ondernemingen binnen die categorie verlaagt de energiefactuur aanzienlijk.

 

Investeren in hernieuwbare energie

De minister benadrukt dat mensen hun elektrische verwarming best vervangen, wegens weinig rendabel. Een warmtepomp is het meest milieuvriendelijke alternatief. Zowel elektrische als gaswarmtepompen komen in aanmerking voor een premies van de netbeheerder, gemeente of provincie.

De energieheffing nog verder verlagen is op dit moment geen optie, stelt de minister. ‘Maar als we onze doelstellingen hernieuwbare energie sneller halen dan voorzien, kan de energieheffing op termijn omlaag. We moeten daarvoor met z’n allen minder energie verbruiken én investeren in hernieuwbare energie.’

Datum: 18-07-2016
Bron: Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Bart Tommelein

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.