Verlenging markttoelating glyfosaat of niet?

Verlenging markttoelating glyfosaat…of niet?

Eind juni dooft de markttoelating van de onkruidverdelger glyfosaat uit. Of misschien toch niet?

Advertising
 

Verlengen met 15 jaar, 9 jaar, 7 jaar, 18 maanden,…

Glyfosaat is vooral bekend als onkruidverdelger onder de merknaam RoundUp. Vorig jaar oordeelde IARC (International Agency for Research on Cancer) dat glyfosaat ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ is. Volgens andere studies is het middel relatief onschadelijk.

De Europese Commissie hoopte de vergunning in eerste instantie voor 15 jaar te verlengen, maar daar was geen draagvlak voor. Het Europees Parlement wil glyfosaat nog zeven jaar dulden en sprak zich uit voor een verbod op glyfosaatgebruik door particulieren, in openbaar groen, speeltuinen en parken. Bovendien zouden landbouwers het middel niet meer mogen gebruiken om de afrijping van granen kort voor de oogst te versnellen.

Een expertencomité stelde zijn stemming hierover tweemaal uit wegens het ontbreken van een geldige meerderheid.

Bijkomend onderzoek

De Europese Commissie dient nu een aangepast voorstel in en hoopt zo voldoende lidstaten te overtuigen om ook na 1 juli glyfosaat nog toe te laten. Ze wil de markttoelating twaalf tot achttien maanden verlengen, tot het Europese chemicaliënagentschap (ECHA) glyfosaat beoordeeld heeft.

Het voorstel is gebaseerd op geruststellende beoordelingen van de Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) en het Duitse onderzoeksinstituut BfR. Zij achten het onwaarschijnlijk dat glyfosaat kankerverwekkend is voor de mens.

In tussentijd vindt de Commissie het wel verstandig om het glyfosaatgebruik tot een minimum te beperken in openbaar groen, speelpleinen en tuinen van particulieren. Maar het is aan de lidstaten om tot deze gebruiksbeperkingen over te gaan.

 

Bron: VILT
Datum: 03-06-2016

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.