diepzee_mijnbouw

Versterkte wetgeving moet duurzame exploitatie van diepzeemijnbouw verzekeren

De federale regering heeft een voorontwerp goedgekeurd om de wetgeving over diepzeemijnbouw om duurzame ontginning van mariene hulpbronnen te verzekeren. Dat meldt Belga op basis van een bericht van minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne en zijn collega van Economie Pierr-Yves Dermagne.

De huidige Belgische wetgeving over diepzeemijnbouw dateert uit 2013 en omvat richtlijnen rond prospectie, exploratie en exploitatie. Met de vernieuwde wetgeving wil België de sector reguleren en zorgen voor verantwoorde praktijken die de ecologische impact voorkomen of minimaliseren. De oceaanbodem is rijk aan waardevolle mineralen, zoals koper, nikkel, kobalt, mangaan die essentieel zijn in moderne technologieën.

Sponsorcertificaten

In de nieuwe wettekst staan strikte milieunormen die ervoor moeten zorgen dat de mijnbouw geen onaanvaardbare schade toebrengt aan het mariene ecosysteem. Daarvoor denkt de regering aan een Belgisch sponsorcertificaat wanneer het voorgedragen exploratie- of exploitatieproject volgens de hoogste milieustandaarden kan plaatsvinden. De regering wil voldoende mogelijkheden voorzien om het certificaat te bekrachtigen en te schorsen of intrekken wanneer de omstandigheden dat vereisen.

lees ook

Na 17 jaar onderhandelen: ‘historisch’ verdrag moet biodiversiteit op volle zee beschermen

Het wetsvoorstel zet in op een participatieve en transparante besluitvorming, waarbij het brede publiek wordt geconsulteerd in de toekenningsprocedure, wijziging of hernieuwing van het certificaat. De exploitanten moeten gedetailleerde informatie verstrekken over hun activiteiten, inclusief gebruikte technologieën, beheersmaatregelen en resultaten van milieumonitoring. Via onafhankelijke controles en audits zal de naleving van de wet worden gewaarborgd.

De Raad van State zal nu een advies formuleren over het wetsvoorstel. Na eventuele aanpassingen volgt de stemming in het parlement.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.