Vervolgtraject Vlaamse Klimaattop

Vervolgtraject Vlaamse Klimaattop

Sinds de aftrap van de Vlaamse Klimaattop op 19 april, werken belanghebbenden en beleidsmakers via specifieke rondetafels samen om sneller, slimmer en fundamenteler op weg te gaan naar een koolstofarme economie en samenleving. Lees hieronder de verslagen van de eerste rondetafels.

De overlegrondes Welzijn en Industrie zijn vastgelegd in september. Enkele vergaderingen zijn nog in voorbereiding en worden later ingepland.

 

Traject juni

Traject juli

Traject september

 • 8 september Klimaatrondetafel “Gebouwen, onroerend erfgoed en de tertiaire sector
 • 12 september Rondetafel “Klimaat en Onderwijs”
 • 12 september UITNODIGING: Klimaatrondetafel “Welzijn”
 • 16 september Rondetafel “Klimaat en Industrie”

Traject oktober

 • 3 oktober Tweede klimaatrondetafel “Landbouw en Visserij”
 • 17 oktober Tweede rondetafel “Klimaat en Onderwijs”

Rondetafels in voorbereiding

 • Klimaatrondetafel “Mobiliteit”
 • Technische klimaatrondetafel “Culturele infrastructuur”
 • Klimaatrondetafel “Sensibilisering cultuur, jeugd, media en Brussel”

 

Nieuwe Klimaattop op 1 december

Tijdens de volgende Klimaattop op 1 december 2016 wordt een stand van zaken opgemaakt en een klimaatpact afgesloten. Dit pact omvat een gezamenlijke aanpak voor de klimaatuitdaging.

Wat kan je die dag verwachten?

 • Een synthese van alle klimaatengagementen;
 • Een overzicht van de bijdrage die deze klimaatengagementen leveren aan de doelstellingen (prognoseberekening);
 • Ondertekening door de ministers en stakeholders van de klimaatengagementen die samen het klimaatpact vormen;
 • Voorstelling van hoe het klimaatpact gemonitord wordt;
 • Voorstelling van het vervolgtraject voor het afwerken van het Klimaatplan 2021-2030 en de Visie 2050.

 

datum: 25-07-2016
bron: vlaamseklimaattop.be

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.