Vervuiling is voedingsbodem voor superbacteriën

Vervuiling uit de veeteelt, farmaceutische industrie en ziekenhuizen draagt bij aan de snelle opmars van resistente bacteriën. Die opmars kost de volksgezondheid en de economie steeds meer, stellen de VN in een nieuw rapport.

Superbacteriën, die resistent zijn tegen elk bekend antibioticum, vormen een steeds grotere bedreiging voor de volksgezondheid. De VN spreekt zelfs van tien miljoen slachtoffers per jaar tegen 2050. Ook de economische tol loopt op, tot 3400 miljard dollar per jaar tegen het einde van dit decennium. 

Vervuiling

Volgens het nieuwe rapport Bracing for Superbugs van het VN-milieugentschap (Unep) speelt vervuiling een belangrijke rol in die opmars.

De veeteelt is een van de belangrijkste bronnen van resistente bacteriën, door het overmatige gebruik van geneesmiddelen. Ook de farmasector speelt een cruciale rol, als fabrieken van geneesmiddelen hun afvalwater niet voldoende zuiveren. En tot slot is povere waterzuivering door ziekenhuizen een belangrijke oorzaak.

lees ook

Intensieve veeteelt: meer voedsel maar ook meer kans op pandemieën

Ontwikkelingslanden

De problemen zijn groter in ontwikkelingslanden, zegt het rapport, mee door laksere wetgeving en controles. Toch kan het probleem geen ver-van-mijn-bedshow meer zijn voor rijkere landen. Eens superbacteriën zich ontwikkelen, kunnen ze zich bijzonder snel verspreiden. Ze vormen dan evengoed voor mensen in rijke landen een bedreiging. 

“Dezelfde factoren die de aantasting van het milieu veroorzaken, verergeren ook het probleem van antimicrobiële resistentie”, zegt Unep-directeur Inger Andersen. “En de gevolgen daarvan kunnen onze gezondheids- en voedselsystemen vernietigen. De vervuiling terugdringen is een voorwaarde, als we de komende eeuw nog vooruitgang willen boeken op vlak van hongerbestrijding en volksgezondheid.”

Het rapport vernoemt een waaier aan maatregelen die tegelijk achteruitgang van het milieu en de opmars van resistente bacteriën aanpakken. Op de eerste plaats betere verwerking van afvalwater en afval, en strengere regels en controles voor de veeteelt. Het probleem moet ook een prominentere plaats krijgen in milieuwetgeving en beleid.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.